Fier helpt prostituees zonder inkomsten aan voedselbonnen

Het kabinet moet heel snel in actie komen voor prostituees die door de coronacrisis acuut in de problemen zitten. Die oproep doen ChristenUnie, CDA en PvdA aan het kabinet. Veel prostituees hebben op dit moment niet eens genoeg geld om eten te kopen. In Leeuwarden is die kwetsbare groep groter dan in andere steden.
Fier Fryslân helpt prostituees sûnder ynkommen oan voedselbonnen
De meeste prostituees hier staan namelijk niet ingeschreven bij de gemeente of Kamer van Koophandel. Daardoor hebben ze geen enkel recht op een uitkering. De nood is zelfs zo hoof dat het Prostitutie Maatschappelijk Werk van Fier op dit moment meer dan dertig vrouwen voorziet van voedselbonnen zodat ze tenminste wat eten kunnen kopen.
In Leeuwarden zijn doorgaans zo'n 60 prostitutieramen aan de Weaze. Van de buitenlandse vrouwen die er werken is twee derde teruggegaan naar hun vaderland. Maar er is ook een groep die niet weg kon komen en bij die groep is sprake van acute 'broodnood' zegt Fier. Sinds de bordelen op slot zijn, is het extra druk bij het huiskamerproject Xenia van Fier, GGD en Leger des Heils. Maar liefst 36 vrouwen hebben daar aangeklopt voor hulp.
Op de Weaze wurdt sûnt 15 maart gjin sint mear fertsjinne © Omrop Fryslân
"Door deze crisis staat de sector helemaal stil. Vrouwen gaan daardoor ook nadenken over hun eigen toekomst", vertelt Karin Werkman van Fier. Tien van de vrouwen hebben aangegeven dat ze graag mee willen doen aan het uitstapprogramma van Fier. Voor vrouwen in onveilige situaties heeft Fier opvangplakken beschikbaar. Jobcoaches kunnen de vrouwen steunen bij het zoeken naar werk. Door de acute noodsituatie voor de prostituees zonder inkomen valt dat uitstappen echter nog niet mee.

Geen huur betalen

"Je hoort schrijnende verhalen", zegt Werkman. "Tweederde van de vrouwen is moeder en verdient hier ook geld voor de familie thuis. Ook dat ligt nu helemaal stil en zorgt voor psychische problemen." Kamerverhuurders hebben bij het begin van de lockdown aangegeven dat ze de vrouwen geen huur zullen vragen, zolang er niets verdiend wordt. "Die afspraak gold voor de eerste drie weken. Maar blijven de verhuurders zo 'redelijk' als de situatie langer duurt? Wij maken ons daar zorgen over."
Stipepunt Xenia fan Fier, Leger des Heils en de GGD oan de Weaze © Omrop Fryslân
De ChristenUnie in Leeuwarden vind het een slechte zaak dat door een verschil in de regelgeving de Leeuwarder prostituees veel kwetsbaarder zijn dan hun collega's in Groningen. Terwijl in Groningen de meeste prostituees wel een uitkering krijgen omdat ze ingeschreven staan bij de gemeente en Kamer van Koophandel, staan de vrouwen in Leeuwarden met lege handen.
"Door deze crisis wordt duidelijk hoe verschrikkelijk kwetsbaar deze groep is", zegt raadslid Carlijn Niesink van de ChristenUnie. "We waren al in gesprek om dat te gaan veranderen, maar dat moet nu ook echt worden geregeld voordat de bordelen weer open gaan."
Daadwerkelijke hulp aan vrouwen die eruit willen stappen moet een kans krijgen.
Carlijn Niesink (CU)
Fier is blij met de oproep van ChristenUnie, CDA en PvdA aan het kabinet om snel wat te regelen voor prostituees zonder enkele vorm van inkomen. "Die voedselbonnen zijn natuurlijk geen echte oplossing", zegt Werkman. "Het is een noodmaatregel voor de korte termijn. Niet meer en niet minder." Carlijn Niesink hoopt dat de Rijksregering bereid is om 'bureaucratische regels los te laten', zodat de prostituees niet volledig tussen wal en schap vallen. "Voedselbonnen passen voor mijn gevoel niet bij onze maatschappij. Daadwerkelijke hulp aan vrouwen die eruit willen stappen moet een kans krijgen."
Gemeenteraadslid Carlijn Niesink (ChristenUnie)