Nieuw gedicht Dichter fan Fryslân op stranden van Waddeneilanden te lezen

Dichter fan Frylân Nyk de Vries heeft een nieuw gedicht geschreven, over de coronacrisis. Uniek is dat de tekst op de stranden van de vier Friese Waddeneilanden is geschreven, en dat de camera van 'Fryslân fan Boppen' dat heeft gefilmd. Het gedicht gaat over het isolement waarin veel mensen momenteel zitten. Iedereen voelt zich, in meer of mindere mate, misschien zelf wel een beetje een eiland.
NOCH FIDEO EMBARGO SNEON Nij gedicht Dichter fan Fryslân op strannen fan Waadeilannen te lêzen
Anne en Arie

Vannacht in een droom
ben ik het strand opgegaan
Vannacht eindelijk een voet
buiten dat stille tehuis
Vannacht op het strand
stond mijn SOS er zomaar:
Wanneer Anne kan ik weer
bij je kruipen?
Het project 'Dichter van Fryslân' is een initiatief van de provincie Fryslân en wordt uitgevoerd door de Afûk. Met de benoeming van de Dichter van Fryslân wil de provincie bij een breder publiek meer aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie. Meer informatie over de Dichter fan Fryslân is te vinden op de website dichterfanfryslan.nl.