OVERZICHT: Wie in jouw gemeente heeft een lintje gekregen?

Door heel Fryslân worden vrijdag lintjes uitgereikt aan mensen die wat bijzonders hebben gedaan of hebben betekend voor de gemeenschap. Er worden dit jaar 84 Friezen koninklijk onderscheiden, meer dan vorig jaar want toen waren het er 72. Vanwege de coronacrisis ging het uitreiken net even wat anders dan andere jaren. De burgemeesters hebben de mensen gebeld en later dit jaar komt er nog een feestelijke uitreiking om het te vieren. Benieuwd wie in jouw gemeente een lintje heeft gekregen? Kijk dan in het overzicht hieronder.
© ANP

Achtkarspelen

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Janke Sijtske Jouwstra-Bos (75) uit Twijzelerheide
Jouwstra-Bos helpt veel mensen met stofzuigen, boodschappen doen of voor de kinderen zorgen. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en doet dat nog steeds bij de kerk in Twijzelerheide, de Westereen en basisschool de Reinbôge in Twijzelerheide. Ze is actief bij de Christelijke Bond voor Plattelandsvrouwen en bij de Stichting Zendingsfeesten in Veenklooster.
Antje de Vries-Oosterhof (77) uit Kootstertille
De Vries-Oosterhof is jaren vrijwilliger bij verschillende organisaties uit de regio, ze is bestuurslid geweest bij de toneelvereniging Doarpsnocht, heeft voor de judovereniging van Kootstertille heel veel gedaan en is sinds 1979 EHBO-lid en geeft EHBO-les op basisscholen ook doet ze de coördinatie van andere vrijwilligers op evenementen.
Freerk Cornelis Windstra (67) uit Surhuisterveen
Windstra is mede-oprichter van de basketbalvereniging in Surhuisterveen, heeft zichzelf als vrijwilliger bij de nieuwjaarscommissie van Surhuisterveen ingezet en heeft in zijn rol bij Plaatselijk Belang heel veel gedaan als voorzitter. In 2010 richtte hij de website www.surhuisterveen.net op om de samenhorigheid binnen het dorp te bevorderen, deze site beheert hij nog steeds.
Andries Jan Nieuwenhuis (72) uit Surhuisterveen
Nieuwenhuis is jaren vrijwilliger geweest in de wielersport en heeft vijftien jaar lang de redactie van het clubblad voor zijn rekening genomen. Zowel regionaal als nationaal is hij als jurylid en microfonist actief geweest bij wedstrijden. Hij heeft zichzelf veertig jaar ingezet voor de wielerrondes in het dorp en hij is mede-verantwoordelijk voor het kerkblad van de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan.
Engbert Minne Nieuwenhuis (70) uit Surhuisterveen
Nieuwenhuis is net als zijn broer Andries Jan bestuurlijk actief geweest in de wielrennerij. Hij raakte vooral als wielrenner bekend en haalde daarmee meerdere medailles. Hij was jurylid bij wedstrijden en mede-oprichter van de toerfietsclub. Hij heeft de aanzet gegeven voor de actie 'Op de fyts' om geld in te zamelen voor helpprojecten in Bangladesh en hij is zestien jaar lang diaken geweest voor de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan.
Harmen Scheepsma (84) út Surhuizum
Scheepsma is sinds 1988 betrokken bij het dorpsbeleid en daarmee ook het langst actief geweest van alle vrijwilligers. Hij werkt als redactielid, bezorger en distributeur van de 475 exemplaren. Hij was voorzitter van het schoolbestuur van de Johannen Looijenga School en heeft drie perioden zitting gehad in de 'kommisje fan behear' van de Pypketsjerke.

Dantumadiel

Gemeente Dantumadiel deelt dit jaar geen lintjes uit.

De Fryske Marren

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Hielke Veenstra (72) uit Oudehaske
Veenstra was voorzitter van de basisschool in Oudehaske en is vrijwilliger bij de uitvaartverenigingen in Oudehaske en in Heerenveen. Hij is actief als vrijwilliger en bestuurslid bij de kerk en is vrijwilliger bij de dorpskrant.
Henk Waterlander (68) uit Sint-Nicolaasga
Waterlander was vrijwilliger bij het 4 mei comité in Sint-Nicolaasga en was bestuurder/ponghouder van het Plaatselijk Belang. Tot de dag van vandaag is hij vrijwilliger bij de Bond Friese Vogelwachten en als vrijwilliger en bestuurslid bij de buurtvereniging in Sint-Nicolaasga.
Ids Wijnja (74) uit Scharsterbrug
Wijnja is actief als vrijwilliger bij de tennisvereniging in Joure. Door zijn inspanningen is het park mooi en goed onderhouden. Hij is lid van de parkcommissie en heeft de zorg voor het onderhoud van het clubgebouw en de technische zaken. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de renovatie van de kantine en het meubilair.
Sabe Kracht (73) uit Joure
Kracht was actief als coördinator en later ook bestuurslid van de Stichting OWG (OnderwijsWerkGroep). Hij was bestuurslid en voorzitter van verschillende verenigingen waaronder de volleybalvereniging, de Oranjevereniging, het dorpsbelang en de dorpskrant. Hij is tot de dag van vandaag actief als secretaris van een studiefonds en als scriba van de kerk in Joure.
Jan Troost (70) uit Wijckel
Troost was als vrijwilliger werkzaam bij verschillende organisaties, zoals de basketbalbond in Den Haag, het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag en de kerk in Alphen a/d Rijn. Hij was ponghouder van het CDA Gaasterlân-Sleat en zat in het dagelijks bestuur van CDA Fryslân. Hij was ponghouder van de De Tsjerkesjongers en is voorzitter van de kerkraad in Wijckel.
Tiny de Boer-Rottiné (69) uit Balk
De Boer-Rottiné was actief als vrijwilliger bij de Zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie en bij de Zondagsschool van de Baptistengemeente in Lemmer. Ze was voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Gaasterlân-Sleat en gemeenteraadslid bij de oude gemeente Gaasterlân-Sleat. Ze was bestuurslid van de Reumapatiëntenvereniging Súdwest-Fryslân en is nu vrijwilliger bij het verzorgingstehuis Talma Hiem in Balk.
Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Ben Hogeterp (72) uit Joure
Hogeterp was vrijwilliger bij de kerk in Dronrijp en voorzitter van het Rypster Tsjerkekoar en het Vocaal Ensemble Cantatiblé Langweer. Hij was initiator, oprichter en voorzitter van de Stichting Joure - Laranjal do Jari. Tot de dag van vandaag is hij vrijwilliger bij de kerk in Joure en secretaris van het mannenkoor.
Fulco Stallman (55) uit Sint-Nicolaasga
Stallman was initiatiefnemer en organisator van een squashtoernooi in Baarn en een golftoernooi in Sint-Nicolaasga. Hij was lid van het hoofdbestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vrijwilliger bij de basisschool in het dorp en medeoprichter, ponghouder en voorzitter van de Stichting Water Voor Masa. Hij is sinds lange tijd actief als reserve-officier bij het Commando Landstrijdkrachten.
Lid in de officier van Oranje-Nassau:
Jan Vermaning (58) uit Joure
Vermaning was actief als voorzitter van een sportvereniging in Heerenveen en als trainer en begeleider bij V.V. Oudehaske. Hij was initiator, vormgever en uitvoerend musicus voor het project 'Er reed een trein naar Sobibor' waar hij de Rachel Borzykowskipinning voor kreeg. Tot de dag van vandaag is hij trompettist bij het Noord Nederlands Orkest en is hij vrijwilliger bij de herdenking van gemeente De Fryske Marren van de Stichting Nationale Herdenking.

Ooststellingwerf

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Wiecher Nekeman (77) uit Oosterwolde
Nekeman was lid van de vrijwillige brandweer, bestuurslid, huurvertegenwoordiger en lid van de raad van commissarissen bij Wooncorporatie Actium. Sinds 2006 is hij medeoprichter en vrijwilliger van de Voedselbank van Ooststellingwerf.
Alfred de Vos (67) uit Oosterwolde
De Vos was afdelingssecretaris bij FNV Houtbond, opleider van wegmarkering, presentator en regisseur van Lokale Omrop Odrie en bestuurslid en trainer bij Loopsportvereniging Invictus. De Vos is al jaren voorzitter van een shantykoor, vrijwilliger en chauffeur bij St. Olmen in Appelscha en is nu sinds twee jaar uitvaartmedewerker.
Hinke Kleiker-Wolters (66) uit Oosterwolde
Kleiker-Wolters is sinds 1996 coördinator en contactpersoon bij St. Spierziekten Nederland, regio Noord. Een jaar later werd ze lid van werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf en sinds 2007 is zij organisator van de collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Vlieland

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Cornelis de Jong (54) van Vlieland
De Jong is al sinds 1989 vrijwilliger bij de KNRM.
Dirk de Zeeuw (57) van Vlieland
De Zeeuw is al sinds 1989 vrijwilliger bij de KNRM.
Willy van der Heide-Marks (70) van Vlieland
Van der Heide-Marks is vrijwilliger bij verschillende organisaties op het eiland. Zo is zij vrijwilliger bij het verzorgingstehuis bij de begrafenisvereniging, het bezoekerscentrum de Noordwester, bij het Rode Kruis, EHBO en als ambulancechauffeur. Daarnaast is ze bestuurslid van de Senioren Vereniging Vlieland.

Harlingen

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Johannes Antonius Burkels (72) uit Harlingen
Burkels is bestuurslid van het Centraal Comité 1945, penningmeester, bestuurslid en actief stadsgids van het Stadsgidsenteam Harlingen, hij is voorzitter van de tennisvereniging en coördinator van jongerenteams en onderhoud van accomodaties. Daarnaast is hij nog ambtenaar bij de Burgerlijke Stand.
Christiaan Hepco Elsinga (58) uit Harlingen
Elsinaga is secretaris van het scoutingfonds, hij was bestuurslid en pr-functionaris van Cultuur Historische Vereniging Oud Harlingen, waar hij nu nog alitijd adviseur is. Hij is bestuurslid bij de Stichting inzeT en was lid van de projectgroep Struikelstenen.
Willem Visser (67) út Harlingen
Visser is bestuurslid van het Centraal Comité 1945 en sinds 2017 ook penningmeester. Hij is lid van de Stadsgidsenteam Harlingen waar hij drie jaar voorzitter is geweest en nog steeds actief is als stadsgids. Hij is voorzitter van de zanggroep en zingt zelf ook mee aan de Waadwyn ook is hij lid van de bouwcommissie Oud Harlingen.

Ameland

Gemeente Ameland deelt dit jaar geen lintjes uit.

Heerrenveen

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Andreas Nicolaas Bakker (57) uit Terbant
Bakker is negentien jaar voorzitter van een dans- en muziekensemble, is elf jaar voorzitter van het dorpshuis en negen jaar voorzitter en secretaris van de vogelwacht.
Trijntje Tineke Bleeker (66) uit Heerenveen
Bleeker is al jaren actief bij verschillende kerken uit de regio. Ze is gastvrouw, deken, lector en bestuurslid bij de Protestantse Wijkgemeente Trinitas, secretaris bij de commissie kerkconcerten Heerenveen, gastvrouw van de commissie De Kapelle en medeorganisator van Pylgertochten Tsjerkepaed. Daarnaast is ze al acht jaar begeleidster van personen in een rolstoel bij de Avondvierdaagse en is ze al zes jaar gastvrouw en publieksbegeleider bij Tryater.
Het echtpaar Hendrik van Dalfsen (79) en Klaasje van Dalfsen-Hoekstra (78) uit Heerenveen
De heer Van Dalfsen was 22 jaar bestuurslid van een mannenkoor, 18 jaar chauffeur en secretaris/voorzitter van de cliëntenraad Anna Schotanus en hij was 9 jaar secretaris van een kerk in Heerenveen. Daarnaast is hij nu al dertig jaar scriba bij de kerkraad van Heerenveen en al zes jaar afgevaardigd in de landelijke ledenraad van KBO-PCOB.
Mevrouw Van Dalfsen-Hoekstra is al 36 jaar vrijwilliger bij Meriant in woonzorgcentrum Anna Schotanus.
Jan de Jager (64) uit De Knipe
De Jager was 15 jaar scheidsrechter en beoordelaar bij de Koninklijke Nederlandse Korfbalbond en tien jaar bestuurslid van een basisschool in De Knipe. De Jager is nu al 36 jaar wedstrijdsecretaris en voorzitter van een korfbalvereniging.
Froukje Nijholt-de Haan (67) uit Heerenveen
Nijholt-de Haan was negen jaar medeorganisator van het Multiculti Festival en is nu al jaren voorzitter van de stichting Vrouwenkamer en secretaris van de Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal.
Anne Offereins (77) uit Akkrum
De heer Offereins is negentien jaar vrijwilliger geweest bij de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Gambia.
Tjalling de Vries (72) uit Nieuwehorne
De Vries is dik veertig jaar voorzitter geweest van de ijsclub van Oude- en Nieuwehorne en commissielid en vrijwilliger techniek bij het Flaeyelfeest. Daarnaast is De Vries ook twaalf jaar lid geweest van de onderhoudsploeg van het sportterrein van UDIROS in Nieuwehorne.
Tjitze Wallendal (67) uit Oranjewoud
Wallendal is zes jaar voorzitter van de stichting Faderpaad en heeft ook zestien jaar verschillende functies gehad bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond.
Theodoor Wierda (70) uit Heerenveen
Wierda is meer dan veertig jaar vrijwilliger geweest bij Talant, is daarnaast al negentien jaar gastheer bij het aanloophuis in Heerenveen, is tien jaar vrijwilliger bij Kerkenwerk en zet zich al vier jaar in voor de Voedselbank in Heerenveen.

Leeuwarden

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Anne Sjoerd Bakker (53) uit Leeuwarden
Sinds lange tijd is bakker als vrijwilliger betrokken bij de administratie van Stichting Cultuur Centrum. Bakker is lid en secretaris van de Nederlands Bijbelgenootschap in Leeuwarden en vanuit deze functie betrokken bij nog meer andere activiteiten. Hij is co-presentator bij de Omroeporganisatie LEO Middelsé en collectant in de wijk voor Jantje Beton.
Jacob de Vries (63) uit Reduzum
De Vries is jarenlang actief geweest als vrijwilliger in de functie van penningmeester bij verschillende organisaties, waaronder de dorpsfeestcommissie in Reduzum, Friens en Ideard en in de culturele commissie van Plaatselijk Belang. In 2018 heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de productie van Oeds fan Fierwei, een onderdeel van it Under de Toer-programma in het kader van LH2018. Hij is voorzitter van de Uitvaartvereniging de Laatste Eer.

Anton Doele (73) uit Leeuwarden

Doele werd op jonge leeftijd vrijwilliger voor de jongeren bij de kerk. Hij was secretaris en muzikant van het Kurios Kombo, was actief bij de vakbond voor de Piano en Orgelbranche en zat in het bestuur van verschillende wijverenigingen. Daarnaast was hij voorzitter van de Stichting Leefbaarheid Camminghaburen, secretaris van het wijkpanel Camminghaburen en interim bestuurslid van Beheerstichting Camminghaburen.
Ridder in de orde van Oranje-Nassau:

Aesger Stienstra (71) uit Oude Leije

Stienstra werkt al 47 jaar bij de dorpskrant de Pet en heeft meegeholpen bij het organiseren van verschillende grote evenementen in Olde Leije. Vanuit zijn kennis en ervaring als architect en bouwkundig tekenaar heeft hij meerdere keren zijn inzet getoond voor verschillende bouwprojecten. Daarnaast is hij een van de drijvende krachten achter het genootschap Nederland/Israël.
Jan Waterlander (70) uit Leeuwarden
Waterlander heeft in 2019 ook een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn activiteiten als gemeenteraadslid in de oude gemeente Littenseradiel en als Statenlid van de Provincie Fryslân. Hij heeft verschillende bestuursfuncties gehad voor de 50PLUS en voorzitterfuncties voor sportgerelateerde organisaties, zoals de Nederlandse Badminton Bond en Sport Fryslân.

Noardeast-Fryslân

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Anneke Hellingwerf-Douma (69) uit Dokkum
Hellingwerf-Douma krijgt een onderscheiding voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger op verschillende gebieden. Zo was ze vrijwilliger bij Muziekvereniging Oranje, ging ze 15 jaar lang elke week met bewoners van Dongeraheem te wandelen en hielp ze mee met het organiseren van activiteiten in Dongeraheem. Sinds 1990 is zij vrijwilliger bij de kerk in Dokkum waar zijn gastvrouw is en bezorgt ze onder andere het kerkblad.
Hiltje Merkus-van der Wal (86) uit Kollum
Merkus-van der Wal is al sinds 1978 helpkoster bij de Maartenskerk in Kollum en is vrijwilliger bij zorgcentrum Mechemastatate in Kollum.
Andreas Schelfhout (80) út Oudwoude
Schelfhout is sinds 2004 vrijwillig ondersteuner in exposities, geeft er lezingen en doet er onderzoek voor de Schelfhout Documentaire Stichting. Hij is actief bij het kunsthistorisch promotie-onderzoek van Lisette Almering-Strik en levert daar een belangrijke bijdrage voor.
Gerben Teitsma (70) uit Morra
Teitsma is bij veel organisaties actief geweest als vrijwilliger. Hij was penningmeester en voorzitter van Dorpsbelang en heeft verschillende functies binnen de kerk vervuld. Ook was hij voorzitter van de beheercommissie van het dorpshuis.
Trienke de Vries-Bakker (72) uit Kollum
De Vries-Bakker is in 1977 begonnen met vrijwilligerswerk, bij de basisschool in Oudwoude. Ze zamelde kleren in voor arme families, coördineerde de collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting in Oudwoude, Westergeest en De Triemen en liep zelf ook met de collectebus. Mevrouw de Vries-Bakker is drie jaar actief geweest als zwemvrijwilliger bij Talent waar zij elke week met gehandicapte bewoners van Talant ging zwemmen.

Opsterlân

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Frank van Campen (65) uit Gorredijk
Van Campen is sinds 2016 onafhankelijke voorzitter van Ondernemers Fonds Gorredijk en in 2006 richtte hij de stichting Campvuur op, een ANBI-stichting om warmte te geven aan de kansarme kinderen in Ukunda in Kenia. Daar is hij nog altijd penningmeester en secretaris van.
Hotze Jelsma (66) uit Ureterp
Jelsma was veel bezig met muziek. Hij was leerling en vrijwillig componist van het Brouwers Accordeonorkest, is jarenlang docent geweest bij de Meldij in Drachten en was daar ook als vrijwilliger actief om de stichting te promoten, en is initiatiefnemer en organisator geweest van het jaarlijkse evenement Peijedei in Drachten.
Pieter Varwijk (73) uit Ureterp
Varwijk houdt wel van wielrennen, hij is jarenlang betrokken geweest bij de organisatie van de wielerronde in Ureterp. Hij is algemeen bestuurslid geweest van een uitvaartvereniging en begeleider van een korfbalvereniging. Varwijk is als vrijwilliger betrokken geweest bij Oerrock, achter de bar en later als organisator van de backstage beveiliging.
Wietze Wagenaar (82) uit Ureterp
Wagenaar heeft vroeger veel voor de kerk in Ureterp gedaan. Hij was verantwoordelijk voor de afdeling bouwzaken en was lid en secretaris van de zendingscommissie en het wijkteam. Daarnaast bezocht hij de gepensioneerden of hun weduwe als vrijwilliger bij Vereniging Gepensioneerden Arcadis.
Willemijn Kleindorst-Van der Schulp (74) uit Lippenhuizen
Kleindorst-van der Schulp is de organisator van de collecte van het Diabetesfonds in Lippenhuizen, is als vrijwilliger werkzaam in de zorg, begeleidings- en ondersteuningstaken en als fondswerver bij de Ronald McDonald Hoeve. Daarnaast is ze verpleegkundige voor een stichting en begeleidt ze daar jongeren met een beperking tijdens een wintersportvakantie.
Jan Grupstra (57) uit Beetsterzwaag
Grupstra is al sinds 1990 lid van de vrijwillige brandweer in Beetsterzwaag.

Schiermonnikoog

Lid in de orde van Oranje_Nassau:
Hilbert de Vries (71) van Schiermonnikoog
De Vries is mede-oprichter en vrijwilliger van Cultuur Historisch Vereniging, lid van de van de Culturele Commissie Schiermonnikoog, actief bij de begrafenisvereniging, lid van de muziekfestival en is vrijwilliger in het vluchtelingenwerk.

Skylge

Terschelling

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Lea Ruijg-Attema (82) uit West-Terschelling
Ruij-Attema is jarenlang actief geweest als vrijwilliger op verschillende gebieden in de kerk of de zorg en staat altijd klaar voor andere mensen. Ze wordt gezien als de 'smeerolie' in organisaties.

Smellingerlân

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Elly Barendsen-Heuzeveldt (75) uit Drachten
Barendsen-Heuzeveldt is als penningmeester en voorzitter vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Smallingerland en is daarnaast ook nog vrijwilliger in de gemeente waarbij ze helpt met de kandidaatstellingsprocedure.
Aaltje Haitsma-Westerlaan (74) uit Drachten
Haitsma-Westerlaan is vrijwilliger bij de korfbalvereniging van Drachten op de afdeling jeugdcommissie, PR en communicatie. Ze is bestuurslid, voorzitter en penningmeester van het Sportgala in Smallingerland en als vrijwilliger werkzaam bij Vluchtelingenwerk Smallingerland.
Gerrit Jan van Binsbergen (81) uit Drachten
Van Binsbergen was als vrijwilliger werkzaam bij de Nederlandse Volleybalbond, Regio Noord waar hij scheidsrechter was en begeleider van nieuwe scheidsrechters. Hij was voorzitter en secretaris van de Cliëntenraad Smallingerland en vrijwilliger bij de hockeyclub in Drachten waar hij ook scheidsrechter was.
Gjalt Lindeboom (77) uit Houtigehage
Lindeboom was bestuurslid bij de modelvliegvereniging Aero Club in Drachten. Hij is ook vrijwilliger bij de Vliegclub Fryslân waar hij werkt als instructeur, havenmeester en brandweerman en is vlieginstructeur bij Vliegclub Westerwolde. Daarnaast is hij gecertificeerd brandweerman en kan hij daarvoor worden ingezet.
Diny Bergsma-De Vries (69) uit Drachten
Bergsma-de Vries was vrijwilliger ij de Montessorischool in Drachten en zette haar in voor de redactie van de schoolkrant. Mevrouw Bergsma-de Vries is sinds 2001 vrijwilliger bij CSG Liudger in Drachten waar ze zich inzet voor de klankbordgroep en als bibliothecaris in de mediatheek en ze organiseert tuinonderwijs voor basisscholen.

Súdwest-Fryslân

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Ale Sybrand Bok (62) uit IJsbrechtum
Bok is al jaren sectrataris van Sneek Promotion en bestuurslid en voorzitter van de Stichting Elektrysk Farre Fryslân.
Hij is jaren lang betrokken geweest bij de Stichting de Sneker Pan en is sinds 2015 medeorganisator van het slotconcert tijdens de Sneekweek. Hij was van 2017 tot 2019 betrokken bij de voorbereidingen van de Elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden.
Het echtpaar Sjouke Eerde Bruining (62) en Geeske Bruining-Visser (53) uit Arum
De heer Bruining heeft veel gedaan voor de kerken. Hij was organist, tweede dirigent en vaste begeleider op de orgel en piano, skriba, voorzitter en reserve organist voor verschillende kerken zoals de Chr. Gereformeerde Kerk in Harlingen en de Prot. Gemeente Harlingen-Midlum.
Frou Bruining-Visser is vrijwillig koordirigent en artistiek leider van de Stichting Schola Litugica, ze is cantor en verantwoordelijk voor de muzikale inhoud van de kerkdiensten in de Grote Jacobijnerkerk in Leeuwarden en dirigent van het Leeuwarder Bach Koor en muzikaal adviseur van het Nieuw Lied Fonds Amsterdam.
Jan Jakob Dijkstra (68) uit Sneek
Dijkstra heeft veel verschillende functies gehad bij de Sneeker Mixed Hockey Club. Zo is hij daar penningmeester, medeorganisator van jubileumvieringen, was hij vrij vrijwilliger bij het klusteam en was hij oprichter van Stichting Tinga en eigenaar van het clubgebouw. Naast al deze functies is hij ook vrijwilliger bij Patyna, was hij vrijwilliger bij het Rode Kruis en betrokken bij de overleggen over de Sneeker Sport Carrousel.
Luite Griek (80) uit Workum
De heer Griek was en is accordeonist bij veel koren. Zo speelt hij bij de Fryslân Sjongers, bij Shantykoor Tusken Wâl en Skip, bij folk- en shantykoar Rollinghome en is hij naast accordeonist ook nog penningmeester bij het Hindelooper Shantykoor Ayke Wybesz. Van 1992 tot 2003 was hij penningmeester bij uitvaartvereniging de Laatste Eer in Hindeloopen
Peter Willem Harders (52) uit Kimswerd
Harders is betrokken bij veel dingen in zijn woonplek Kimswerd. Zo is hij vrijwilliger bij het dorpsfeest, voorzitter van vereniging voor Dorpsbelangen, vrijwilliger bij de kerk en voorzitter, voortrekker en coach by computerclub. Hij helpt mee met het werven van nieuwe vrijwilligers voor de Landelijke Opschoondag 'Nederland Schoon', was betrokken bij de realisatie van het Kimswerder Bos en hij was medeorganisator van de Ljochtkuier in Pingjum.
Hilbert Jager (78) uit Sneek
Jager had verschillende functies bij de carnavalsvereniging van Sneek, onder andere (vice)voorzitter, vrijwilliger bij de verbouwing en uitbreiding van het verenigingsgebouw en medeorganisator. Daarnaast verzorgde hij de catering bij de Oranjevereniging, bij een aantal openluchtspullen en was hij barmedewerker bij het festival Aaipop in Nijland. Hij was vrijwilliger bij de trochtocht van Elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden en is collectant voor de hartstichting.
Lobbetje Johanna Peereboom (730 uit Sneek
Mevrouw Peereboom heeft heel veel activiteiten gedaan. Ze was Kerkvoogdij en Kerkrentmeester bij PKN Sneek, ze was vrijwilliger bij de Fancy Fair fan PKN Sneek, secretaris en bestuurslid van stichting Accolade. Peereboom doet nu nog steeds veel activiteiten voor SBO de Súdwester, waaronder vrijwillig begeleiding van de schoolbibliotheek en begeleider van leerlingen.
Gezina Rozina Plooij (71) uit Edens
Mevrouw Plooij gaf drumles aan senioren, was trainer en coach bij het meisjesvoetbal in Franeker, trainer en leider bij het jongensvoetbal in Dronryp en was schrijfster van lesmateriaal voor NHL Stenden. Ze is Pro-deo begeleider van clienten en was bestuurslid van het Iepenloftspul Jorwert. Sinds 2014 is zij betrokken bij de jaarlijkse schoonmaak van het dorpshuis.
Maria Postma (60) uit Koudum
Mevrouw Postma was jeugdouderling, kerkrentmeester en ouderling bij de PKN gemeente in Koudum. Ze heeft ook verscheidene functies voor de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond vervuld, waaronder lid van de technische commissie, scheidsrechter en keurmeester bij de jaarlijkse PC in Franeker. Daarnaast is zij EHBO'er bij evenementen, begeleider van clienten met een verstandelijke beperking bij Talent en teamleider/groepsleider van TOF vakanties.
Het echtpaar Reinold de Schiffart (57) en Harmke Hiltje de Schiffart-De Groot (57) út Uitwellingerga
Meneer Schiffart vervulde veel functies bij de PKN gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga. Hij was daar onder andere lid van de vrijwilligersgroep, gaf leiding aan de kinderkerk en is nu ook diaken. Daarnaast was hij jarenlang molenaar en is hij nu bestuurslid en vrijwilliger bij de buurtvereniging en penningmeester bij de Oranjevereniging.
Mevrouw de Schiffart-De Groot was penningmeester van de zendingscommissie, jeugdouderling en nu diaken bij PKN gemeeente Oppenhuizen-Uitwellingerga. Daarnaast breit zij sinds 1980 voor goede doelen in Roemenië en Afrika, is zij jarenlang vrijwilliger bij buurtvereniging Om 'e Toer en zorgt ze samen met haar man sinds 1998 voor hun pleegkinderen.
Ruurdje Stallman-Kuipers (75) út Hindeloopen
Stallmann-Kuipers was jarenlang accordeonist bij Folkloristische sang- en dûnsgroep Aald Hielpen en mannenkoor Gjin C te Heech. Maar is hij altijd nog accordeonist bij Viswijvenkoor Grietje Sprot en Zeemanskoor Auke Wybesz.
Jan Bernard Terpstra (79) uit Sneek
De heer Terpstra was voorzitter van de Showband Rhythm Stars Sneek, bestuurslid bij de Sneeker Muziek Federatie en Sneek Promotion. Hij is nu sinds 2007 voorzitter van de wijkvereniging de Spil in Sneek.
Jan Bernard Terpstra (79) út Snits
De hear Terpstra wie foarsitter fan Showband Rhythm Stars Sneek, bestjoerslid by de Sneeker Muziek Federatie en Sneek Promotion. Hy is no sûnt 2007 foarsitter fan wykferiening De Spil yn Snits.
Het echtpaar Jan Volbeda (60) en Afke Volbeda-Koornstra (58) uit Makkum
De heer Volbeda is betrokken bij veel activiteiten in Makkum. Hij helpt bij acties zoals het oud papier, beheerder van instrumenten van de drumband, beheert de muziekbibliotheek en helpt bij de opbouw van concerten. Hij is vrijwilliger bij de jaarlijkse rommelmarkt, materiaalmaster van het 4 mei comité, verkeersregelaar bij de jaarlijkse Fietselfstedentocht en andere evenementen in en rondom Makkum.
Mevrouw Volbea-Koornstra doet net zoals haar man veel in Makkum. Zij is collectant bij het Longfonds en Anjercollecte, vrijwilliger bij verschillende evenementen zoals de jaarlijkse Sinterklaasintocht, Sint Willedei, Koningsdag en andere evenementen. Zij is vrijwilliger bij de jaarlijkse rommelmarkt en verkeersregelaar bij de jaarlijkse Fietselfstedentocht en andere evenementen. daarnaast is zij al dertig jaar mantelzorger voor familieleden en vrienden.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
Anneke van Mourik-Van Herk (66) uit Gaastmeer
Mevrouw Mourik-Van Herk was senior manager bij landelijke onderzoeksopdrachten op het gebied van gezondheidszorg, ze was diaken en lid van zendingscommissie bij de PKN gemeente in Gaastmeer waar zij nu skriba is, en ze is oprichter, secretaresse en lid van de Adviesraad van de Voedselbank.

Tytsjerksteradiel

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Harmen van der Meulen (70) uit Noordburgum
Van der Meulen is al sinds 1994 bestuurslid en penningmeester van de Friese paardenfokvereniging en de Stichting Gezamenlijke Concoursen, heeft zich altijd al ingezet voor de dressuurcommissie en in de redactie van het verenigingsblad Alde Skaei. In 2006 heeft hij samen met zijn broer Haike het dorpshuis van Noordburgum van de ondergang gered na een financieel moeilijke situatie.
Haike van der Meulen (70) uit Noordburgum
Net als zijn broer was Van der Meulen veel bezig in de paardenwereld. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden-Stamboek waar hij tot de meest kundige en geroutineerde juryleden behoorde en hij net als zijn broer Harmen bestuurslid en penningmeester was van de Fryske Paardenfokvereniging.
Gjalt Benedictus (69) uit Garyp
Benedictus heeft een kleinschalige bank en meisjesschool in Afrika opgericht. Daarnaast is hij medeoprichter en bestuurslid van de Enerzjy Koöperaasje Garyp. Hij zat in de stuurgroep van de pilot Aardgas Vrij Garyp en was zeven jaar lang bestuurslid van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Hij was veel actief als vrijwilliger in de gemeente.
Loltje van der Zee-Van der Heide (70) uit Eastermar
Van der Zee-van der Heide zegge zich veel in voor vrouwen. Mevrouw Van der Zee-van der Heide zat zes jaar lang in het landelijke bestuur van de Vrouwenbeweging Passage. Daarnaast had ze ook een belangrijke stem in de Nederlandse Vrouwenbeweging. Sinds 1975 is zij actief voor de vrouwenbeweging in Eastermar waar se onder andere secretaresse, presidente, regiovrouw en aanspreekpunt is geweest.
Johanna Sjoerdtje de Vries-Hoekstra (82) uit Burgum
Mevrouw De Vries-Hoekstra heeft haar hele leven betrokken lid van de kerk in Burgum geweest. Ze was een actief lid in de gemeente en heeft haar op verschillende manieren ingezetvoor naasten in haar omgeving. Zij verzorgde wekelijks de koffieochtenden in de Stryp en bezorgt de 130 nieuwsbrieven op haar fiets. De Vries-Hoekstra heeft regelmatig voor twee kleinkinderen, die in een pleeggezin zaten, gezorgd en heeft in haar tuin zwel grote als kleine dieren verzorgd die gewond waren.
Aukje Miedema-Klomp (82) uit Hurdegaryp
Miedema-Klomp is sinds 1984 vrijwilliger bij Bennemastate in Hurdegaryp waar ze verschillende rollen vervult. Ze werkt al jarenlang mee aan activiteiten van de kerk is ze is als vrijwilliger betrokken bij het Talma Hûs in Veenwouden. Ze gaat elke dag op visite bij oude of zieke mensen, ook 's nachts als dat nodig is.

Waadhoeke

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Jantje Doldersum-Kuipers (62) uit Menaam
Doldersum-Kuipers is bij veel organisaties vrijwilliger. Zo is ze jeugdleidster bij de voetbalvereniging, heeft ze verschillende functies voor de kaatsvereniging gedaan, is ze notulist bij de ijsclub en organisator bij Nij Statelân en is ze collectant voor het Diabetes Fonds. Mevrouw Doldersum-Kuipers is een 'verbinder' en staat voor iedereen klaar.
Elizabeth Blanksma-Dijkstra (60) uit Hitzum
Mevrouw Blanksma-Dijkstra is al meer dan veertig jaar actief en nog niet van plan om binnenkort te stoppen. Ze is speelster en secretaris bij de toneelvereniging, penningmeester bij de begrafenisvereniging, voorzitter van de Ald Meier Partij, secretaris bij een ANBI stichting en heeft ze verschillende functies bij het dorpshuis in Hitzum.
Nanning Schreuder (69) uit Dronrijp
Schreuder heeft meer dan dertig jaar voor zijn zieke vrouw gezorgd, die in januari overleed, naast zijn fulltime baan. Hij doet vrijwilligerswerk bij de begrafenisvereniging en doet veel voor Radio Eenhoorn. Dit was allemaal afgestemd op de zorg van zijn vrouw.

Weststellingwerf

Lid in de orde van Oranje-Nassau:
Harm van der Meer (81) uit Wolvega
Van der Meer was in zijn dagelijks leven leraar op een basisschool. Hij heeft vrijwilligerswerk als maatschappelijk werker gedaan en is nu sinds 2008 gastspreker bij het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII, waar hij zijn persoonlijke oorlogsgeschiedenis aan schoolkinderen vertelt. De heer Van der Meer is ook actief in de kerk in verschillende kerkelijke gemeentes.