MCL is financieel gezond, maar heeft zorgen over financiële gevolgen coronacrisis

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft zorgen over de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het ziekenhuis kan minder patiënten helpen en er is nog niets zeker over een financiële compensatie.
© Omrop Fryslân, Jitze de Vries
Het MCL helpt minder patiënten, maar blijft wel met evenveel kosten zitten, zegt bestuurder Patrick Vink. "Naar verwachting zal het MCL in 2020 veel minder patiënten kunnen helpen, dus zijn er ook minder opbrengsten. Tegelijk zullen de kosten minstens gelijk of hoger zijn dan begroot. Er is dus een grote kans op financieel nadeel over 2020".
Er zijn afspraken gemaakt met verzekeraars over hoeveel zorg het ziekenhuis zou leveren, maar daar valt nu dus een groot deel van weg. "'Voor MCL vormen die afspraken de basis van de begroting, ook om financieel gezond te worden", zegt Vink. "Nu vanuit het belang van de volksgezondheid een substantieel deel van die zorg niet geleverd kan worden door de coronacrisis, is een harde toezegging van de zorgverzekeraars en VWS nodig dat onze begroting wel helemaal gedekt wordt. Anders grijpt dit fors in op de werking van ons zorgstelsel."

Goede cijfers over 2019

MCL had over 2019 een positief resultaat van 3,5 miljoen. Het ziekenhuis moest de afgelopen jaren flink besparen en liep daar met het resultaat van 201 al mee voor op schema. Het ziekenhuis wilde de besparing daarom sneller realiseren. Vink: "Op die manier kan er eerder gestart worden met gesprekken over het aantrekken van financiering voor grootschalige 'vernieuwbouw' die gepland is." Door de coronacrisis is nog niet duidelijk of dat gaat lukken.