Inwoners Schiermonnikoog wonen het dichtst bij hun huisarts

De afstand die iemand moet afleggen naar de dichtstbijzijnde huisarts is in de gemeente Schiermonnikoog het kleinst. De inwoners hoeven maar 400 meter te lopen naar hun dokter. In alle andere Nederlandse gemeenten is die afstand groter dan op het Friese eiland.
© Omrop Fryslân
In gemeente De Fryske Marren is de gemiddelde afstand tot een huisarts voor de inwoners het grootst van alle Friese gemeenten. Met twee kilometer is de afstand daar twee keer zo groot als het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vandaag verschijnen.
Schiermonnikoog scoort zo goed omdat de bebouwing op het eiland erg geconcentreerd is. Daardoor is de gemiddelde afstand naar de huisarts voor de meeste inwoners heel klein. De afstand is op Texel het grootst, 2,8 kilometer maar liefst, bijna drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.
Op onderstaande kaart is te zien hoe groot de afstanden zijn in de Friese gemeenten. Hoe groter de cirkel, des te langer zijn de inwoners onderweg naar een praktijk.
Gemiddeld woont een Nederlander dus 1 kilometer van zijn huisarts, maar de onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot. Vooral in dichtbevolkte en dichtbebouwde gebieden zoals de grote steden zijn de afstanden klein. Na Schiermonnikoog volgen dan ook de gemeenten Amsterdam, Delft, Den Haag en Leiden. Ook daar wonen mensen vaak maar een halve kilometer van hun dokter.

Afstand ziekenhuizen

Gemiddeld moest een Nederlander vorig jaar bijna 5 kilometer afleggen om bij een ziekenhuis te komen. Vijf jaar daarvoor, in 2014, was die afstand vergelijkbaar. Het CBS heeft ook per gemeente gekeken of er veel verschil is tussen 2019 en 2014. Een paar gemeenten die opvallen liggen in het Noordoosten van onze provincie.
Op Schiermonnikoog, Ameland en in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn de afstanden het sterkst gegroeid. In 2014 was in Dokkum nog ziekenhuis Sionsberg open. Nu dat niet meer als ziekenhuis in gebruik is, moeten inwoners van die drie gemeenten uitwijken naar het MCL in Leeuwarden en Nij Smellinghe in Drachten.
Dit vergroot de gemiddelde afstand naar een ziekenhuis dusdanig dat Schiermonnikoog, Ameland en Noardeast-Fryslân de top 3 van grootste stijgers vormen.