Zwarte cijfers voor werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

De werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel heeft het afgelopen jaar in financieel opzicht goed geboerd. Het resultaat van de werkmaatschappij over 2019 laat een positief saldo zien van ruim een miljoen euro, zo blijkt uit een voorlopige berekening. De maatschappij schreef in 2018 nog rode cijfers en had een tekort van ruim 1,7 miljoen euro.
De riedseal fan Achtkarspelen © Omrop Fryslân, Joris Kalma
Met het overschot lijken de maatregelen van vorig jaar vruchten te hebben afgeworpen. Voor het aannemen en inhuren van personeel werd bij de werkmaatschappij van de buurgemeenten een verscherpt protocol in het leven geroepen. Dit protocol was een onderdeel van het verbeterplan om het samenwerkingsverband goed op orde te krijgen.
De werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel had in 2018 te kampen met een flink verlies. Het totale tekort bedroeg ruim 1,7 miljoen euro. Een aanzienlijk deel van de overschrijding werd veroorzaakt door extra personeelskosten.