Statenfracties willen eerst onderzoeksresultaten voor zoutwinning begint

De Friese Statenfracties van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben vragen aan het college gesteld over de zoutwinning onder de Waddenzee door het bedrijf Frisia. De fracties vinden dat eerst de resultaten van een onderzoek en een nulmeting bekend moeten zijn, voordat Frisia met de mijnbouw begint. Frisia wil echter al op 1 mei beginnen.
© Omrop Fryslân
Op 1 april is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen, daarin is de minister gevraagd om zo vlug mogelijk onafhankelijk advies te vragen aan een wetenschappelijk panel over gecontroleerde mijnbouw, ook wel 'met de hand aan de kraan' genoemd. De resultaten van dat onderzoek moeten uiterlijk 1 december 2020 aan de Kamer zijn voorgelegd.
Ook zal Frisia voor 1 mei een rapportage aanleveren als nulmeting over 2029, om te kijken of de mijnbouw goed gemonitord kan worden.

Beginnen

Frisia heeft echter aangekondigd dat er in mei al begonnen wordt met de zoutwinning. De Statenfracties vinden dat als er nog geen onderzoeksresultaten bekend zijn, het ook nog niet verantwoord is om met nieuwe zoutwinning te beginnen. Ook de expertise van UNESCO op het gebied van mijnbouw zou bij het onderzoek moeten worden betrokken. Daarom vragen de fracties aan Gedeputeerde Staten om daar bij de minister op aan te dringen.