Onderwijsinspectie: Nordwin College heeft de boel weer op orde

Het Nordwin College heeft zijn zaken volgens de Inspectie van het Onderwijs weer op rode. Vorig jaar deed de inspectie een aantal onderzoeken binnen de onderwijsinstelling, nadat die eind 2018 op de vingers werd getikt vanwege het financieel wanbeheer en wanbeleid.
Nordwin College © Omrop Fryslân
In rapporten die maandag zijn gepubliceerd, geeft de inspectie aan dat het intensieve toezicht op het bestuurlijke handelen beëindigd is. Bovendien staat het Nordwin College niet meer onder verscherpte financieel toezicht en zijn de kwaliteitszorg zorgvuldig en volledig ingericht.
"We zijn erg blij met de uitkomst", geeft bestuurder Ilona Dulfer aan. "De inspectie heeft bijna alle onderdelen in het onderzoek met een voldoende beoordeeld en daar zijn we hartstikke trots op. Als Nordwin College hebben we hier met elkaar hard aan gewerkt en het is fijn dat de inspectie de positieve resultaten daarvan heeft gezien."
© Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
In januari 2018 plaatste de onderwijsinspectie het Nordwin College onder verscherpte financieel toezicht. Er werd een herstelplan opgesteld, waar het afgelopen jaar uitvoering aan is gegeven. Volgens de onderwijsinspectie zijn er ook nog wel een aantal aandachtspunten. "De metafoor die door de inspectie werd gebruikt: Het geraamte staat, maar we willen nog meer vlees op de botten zien."
Dulfer zegt ook dat het Nordwin College nu op de goede weg is. "Maar we weten ook dat we de borging van de onderwijskwaliteit verder moeten verbeteren. Dit heeft tijd nodig. Nu moeten we de acties die we hebben ingezet blijven uitvoeren. Net als de inspectie zie ik de volgende beoordeling met vertrouwen tegemoet."

Bestuurlijke fusie

Het Nordwin College hoopt half dit jaar bestuurlijk te fuseren met Aeres. "We verwachten elkaar door de fusie te kunnen versterken. Aeres kan ons helpen om het groene onderwijs in Friesland duurzaam te borgen en wij kunnen Aeres faciliteren op het gebied van onze kennis in en ervaring met melkveehouderij, voeding en watertechnologie. Samen willen we het groene onderwijs blijvend innoveren."