GrienLinks en PvdA stellen opnieuw vragen over vliegen Defensie boven Waddenzee

De Friese fracties van GrienLinks en de PvdA willen opheldering over het toestaan van het vliegen boven de Waddenzee door Defensie zonder natuurvergunning. Straaljager mogen tot oktober zonder vergunning boven het gebied vliegen.
In F16 © Shutterstock.com
De twee partijen dringen er bij Gedeputeerde Staten opnieuw op aan om dit onderwerp met het ministerie van Defensie te bespreken. Ze willen dat er een aanvraag voor een vergunning wordt gedaan en ze willen weten waarom de aanvraag voor een natuurvergunning is uitgesteld. Beide partijen vinden het laagvliegen van Defensie niet passen boven de Waddenzee, vanwege de kwetsbaarheid van de natuur. Ze willen bovendien dat er een betrouwbare monitoring komt van de effecten van het laagvliegen op de natuur.
In 2008 heeft staatssecretaris van Defensie Jack de Vries toegezegd een verzoek in te dienen voor militair verkeer. Volgens natuurorganisaties is dit nog altijd niet gebeurd.