Friezen sluiten meer levenstestamenten af door coronavirus

Wie mag er voor je besluiten over leven en dood, als je die vraag zelf niet meer kunt beantwoorden? Het is een confronterende vraag, die mensen sinds het uitbreken van het coronavirus vaker stellen. Voornamelijk mensen uit de risicogroepen. Dat merkt ook notariskantoor Mirjam Bos, gevestigd in het oude gemeentehuis in Grou.
It nije wurkjen by notariskantoar Mirjam Bos © Notariskantoor Mirjam Bos
"Notariskantoren in Nederland hadden het al erg druk met het opstellen en laten passeren van akten van woningen. Door de uitbraak van het coronavirus merken we dat het nog drukker is geworden. Veel akten laten we tegenwoordig online passeren, maar daarnaast stellen ongeruste mensen ook vaker vragen over het laten opstellen van testamenten en vooral levenstestamenten", vertelt notaris Mirjam Bos.

Verschil tussen testament en levenstestament

"In een testament laat je vastleggen hoe zaken na je dood moeten worden geregeld, denk aan het verdelen van boedel of vermogen. In een levenstestament daarentegen leg je vast hoe zaken geregeld moeten worden als je nog leeft, bijvoorbeeld wie beslissingen mag nemen als je daartoe zelf niet meer in staat bent. Een partner, kinderen of zelfs een vriend of buurvrouw mogen voor jou beslissen, een zogenaamde medische volmacht."
Bos zegt dat haar notariskantoor sinds de corona-uitbraak zo'n 20 tot 30 procent meer levenstestamenten opstelt. "Dat was vooral tijdens de besmettingspiek. Wij merken dat mensen nu nog even wachten totdat duidelijk wordt of de maatregelen worden versoepeld of niet. Ouderen vinden het fijn om dit type gesprekken persoonlijk te voeren in plaats van via beeldbellen."

Zorgelijke situatie

Het notariskantoor van Mirjam Bos is gevestigd in het voormalige raadshuis in Grou. Het geeft haar mogelijkheden om coronaproof te werken. "Wij hebben het voormalige loket nu in gebruik, zodat we op 1,5 meter afstand kunnen communiceren met mensen die op ons kantoor langskomen. Er zit bovendien een raampje tussen dat we kunnen sluiten. Veel akten kunnen wij online laten passeren, die van hypotheken, testamenten en levenstestamenten echter niet. Deze kunnen wij eventueel wel online laten passeren, maar dan moeten er twee getuigen aanwezig zijn. Ik vind het echter geen prettig idee, omdat je nooit zeker weet bij testamenten of iemand niet onder druk wordt gezet. Ik zie de mensen het liefst in de ogen.'
Notaris Mirjam Bos