Fryslân fan Boppen: hier vliegt de drone dinsdag en woensdag langs

Twee weken lang vliegen op werkdagen drones boven de provincie om Friezen een hart onder de riem te steken. Het project Fryslân fan boppen is bedacht door de Friese burgemeesters en LF2028. Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant zenden de beelden uit. Bekijk hier de vliegroutes van komende week, maandag tot en met vrijdag.
© Omrop Fryslân
In deze bijzondere en spannende tijden die veel aanpassingen vraagt van iedereen, willen de burgemeesters van ons provincie de Friezen een hart onder de riem steken. Alle werkdagen zullen de drones een route over ons provincie vliegen, om alle hartverwarmende steunbetuigingen in beeld te brengen die inwoners, bedrijven en andere organisaties uit de eigen tuin kunnen laten zien.

Tweede Elfsteden-etappe

Dinsdag 21 april doen we de tweede Elfsteden-etappe. We filmen in plaatsen van Molkwerum tot Franeker. We vliegen met twee teams die tussen 9.00 en 13.00 elk een deel van de route filmen. Team één vliegt van Molkwerum naar Hindeloopen, Workum, Parrega, Tjerkwerd naar Bolsward. Team twee vliegt van Witmarsum naar Arum, Kimswerd, Harlingen naar Franeker.

Derde Elfsteden-etappe

Woensdag 22 april doen we de derde Elfsteden-etappe. We filmen in plaatsen van Dongjum tot Aldtsjerk. We vliegen met twee teams die tussen 9.00 en 13.00 uur elk een deel van de route filmen. Team één vligt van Dongjum, Berltsum, Sint-Annaparochie, Vrouwenparochie, Alde Leie, Hijum naar Stiens. Team twee gaat van Feinsum naar Bartlehiem, Burdaard, Dokkum en Aldtsjerk.
Iedereen die een actie onderweg opzet, kan het aanmelden via dit formulier. Wij kunnen niet garanderen dat iedereen in beeld komt, de piloten en cameramensen zullen keuzes moeten maken vanwege de beschikbare tijd. Mogelijk onverwachte omstandigheden maken dat mensen (in de dorpen) aan de route rekening moeten houden met een half uur speling, zowel eerder als later.
Let op, de politie vraagt om ook tijdens voorbereidingen voor dit evenement de anderhalve meter en de richtlijnen van het RIVM goed in de gaten te houden!
'Fryslân fan Boppen' is een project fan LF2028, de Friese gemeenten, Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant. Op woensdag 15 april, de dag dat 75 jier bevrijding van Fryslân werd gevierd, zijn de droneteams begonnen. De opnamen vanuit de lucht zijn een dag later te zien op televisie en op internet.
Fryslân fan Boppen is een dag later te zien op televisie tijdens de Middei fan Fryslân tussen 14.00 en 16.00 uur en 's avonds om 21.30 uur een compilatie op televisie en op omropfryslan.nl/fryslanfanboppen.