Fryslân fan Boppen: dit zijn de routes van volgende week

Twee weken lang vliegen op werkdagen drones boven de provincie om Friezen een hart onder de riem te steken. Het project Fryslân fan boppen is bedacht door de Friese burgemeesters en LF2028. Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant zenden de beelden uit. Bekijk hier de vliegroutes van komende week, maandag tot en met vrijdag.
© Omrop Fryslân
In deze bijzondere en spannende tijden die veel aanpassingen vraagt van iedereen, willen de burgemeesters van ons provincie de Friezen een hart onder de riem steken. Alle werkdagen zullen de drones een route over ons provincie vliegen, om alle hartverwarmende steunbetuigingen in beeld te brengen die inwoners, bedrijven en andere organisaties uit de eigen tuin kunnen laten zien.

Eerste Elfsteden-etappe

Maandag 20 april doen we de eerste Elfsteden-etappe. Wij filmen in plaatsen van Leeuwarden tot Stavoren. We doen dat met drones, die regelmatig uit de lucht moeten, bijvoorbeeld voor een nieuwe accu. Daarom filmen we niet de hele Elfstedenroute, maar alleen in de plaatsen die in onderstaand schema staan. Wij vliegen met drie teams, die ieder een deel van de route filmen.
Het eerste team vliegt van Leeuwarden (MCL, Huizum, Huizum-West, Vossepark), Weidum naar Scharnegoutum. Team twee vliegt van Sneek (Noordoosthoek, Bomenbuurt, Binnenstad, Lemmerweg-West), IJlst naar Woudsend. Team drie vliegt van Sloten, Balk, Galamadammen, Warns naar Stavoren.

Tweede Elfsteden-etappe

Dinsdag 21 april doen we de tweede Elfsteden-etappe. We filmen in plaatsen van Molkwerum tot Franeker. We vliegen met twee teams die tussen 9.00 en 13.00 elk een deel van de route filmen. Team één vliegt van Molkwerum naar Hindeloopen, Workum, Parrega, Tjerkwerd naar Bolsward. Team twee vliegt van Witmarsum naar Arum, Kimswerd, Harlingen naar Franeker.

Derde Elfsteden-etappe

Woansdei 22 april dogge wy de tredde alvestêde etappe. Wy filmje yn plakken fan Dongjum oant Aldstjerk. Wy fleane mei twa teams dy't tusken 9.00 en 13.00 oere elts in part fan de route filmje. Team ien fljocht fan Dongjum, Berltsum, Sint Anne, Froubuorren, Alde Leie, Hijum nei Stiens. Team twa giet fan Feinsum nei Bartlehiem, Burdaard, Dokkum en Aldtsjerk.
Woensdag 22 april doen we de derde Elfsteden-etappe. We filmen in plaatsen van Dongjum tot Aldtsjerk. We vliegen met twee teams die tussen 9.00 en 13.00 uur elk een deel van de route filmen. Team één vligt van Dongjum, Berltsum, Sint-Annaparochie, Vrouwenparochie, Alde Leie, Hijum naar Stiens. Team twee gaat van Feinsum naar Bartlehiem, Burdaard, Dokkum en Aldtsjerk.

Waddeneilanden

Donderdag 23 april vliegt de drone over de Waddeneilanden. De route is op dit moment nog niet bekend. Houd de speciale site van Fryslân fan Boppen in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Noordoost-Fryslân

Vrijdag 24 april gaat onze tocht door het noordoosten van onze provincie. We komen in de gemeentes Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Tussen 9.00 uur en 13.00 uur vliegen de drones de volgende twee routes:
Route 1: Kollum, Buitenpost, Veenklooster, Kollumerzwaag, De Westereen, Broeksterwâld.
Route 2: Holwerd, Ternaard, Paesens-Moddergat, Anjum, Ee, Damwâld.
Iedereen die een actie onderweg opzet, kan het aanmelden via dit formulier. Wij kunnen niet garanderen dat iedereen in beeld komt, de piloten en cameramensen zullen keuzes moeten maken vanwege de beschikbare tijd. Mogelijk onverwachte omstandigheden maken dat mensen (in de dorpen) aan de route rekening moeten houden met een half uur speling, zowel eerder als later.
Let op, de politie vraagt om ook tijdens voorbereidingen voor dit evenement de anderhalve meter en de richtlijnen van het RIVM goed in de gaten te houden!
Fryslân fan Boppen is een dag later te zien op televisie tijdens de Middei fan Fryslân tussen 14.00 en 16.00 uur en 's avonds om 21.30 uur een compilatie op televisie en op omropfryslan.nl/fryslanfanboppen.