Zorgbelang Fryslân: coronamaatregelen zorgen voor grote problemen

De maatregelen voor het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, zorgen op veel terreinen binnen de zorg voor grote problemen. Het Corona-signaalpunt van Zorgbelang Fryslân inventariseert deze klachten sinds een paar weken en heeft de grootste problemen op een rij gezet in een kritisch rapport.
Soarchbelang oer noed
Als het gaat om de zorg voor kinderen met een meervoudige ernstige handicap geeft Zorgbelang zelfs code rood. "Code rood betekent dat het gaat om een bedreigende situatie en dat er direct hulp nodig is", vertelt directeur Esther de Vrij van Zorgbelang.

Moeilijk te combineren

Vooral ouders die ervoor gekozen hebben om hun gehandicapte kinderen naar huis te halen, komen na verloop van tijd in de problemen. Intensieve mantelzorg is vaak niet goed te combineren met betaald werk, en kost ook geld. Hier is nog geen regeling voor, maar sommige huishoudens hebben wel op korte termijn hulp nodig omdat ze het anders niet volhouden, zo zegt De Vrij.
Het gaat vaak om ouders die ervoor gekozen hebben om hun kinderen thuis te verzorgen, zodat zij niet het gevaar lopen hun kinderen voor langere tijd niet te kunnen zien.
Ook de zogeheten 'familiehuis-ouders' hebben het zwaar, omdat de bewoners van deze familiehuizen nu de hele dag thuis zijn en thuis ook moeten leren of hier zelfs examens moeten doen. Zonder aanvullende opvang of steun is dat moeilijk vol te houden. Zorgbelang geeft voor deze situatie 'code oranje' af.
Beluister hier de bijdrage van verslaggever Onno Falkena
Zorgbelang heeft ook veel signalen gekregen van verpleeghuizen. In drie Friese verpleeghuizen zijn kwetsbare bewoners verplicht verhuisd, om zo ruimte te kunnen maken voor specifieke corona-afdelingen. In combinatie met het contactverbod met kinderen en verdere familie valt hen dat heel zwaar, zo weet De Vrij: "Sommige van die bewoners zijn verhuisd naar leegstaande afdelingen. Ik vraag me daarom af, waarom de corona-afdelingen daar niet zijn ingericht."
Het contactverbod of bezoekverbod voor bewoners van verpleeghuizen zal steeds meer onderwerp van discussie worden als de coronamaatregelen langer van kracht blijven, denkt De Vrij. In sommige verpleeghuizen is het wel duidelijk dat veel bewoners binnenkort zullen overlijden. Dat zij geen bezoek meer kunnen ontvangen van bijvoorbeeld kleinkinderen, is dan wel een heel zware maatregel.
"De vraag is dan of de maatregel niet erger is dan de kwaal", zegt De Vrij. Zij ziet ook wel dat het niet zo makkelijk is om de lockdown van de verpleeghuizen te veranderen, maar vindt wel dat het langzamerhand tijd wordt om daarover te discussiëren.

Signaalpunt

Het Corona-signaalpunt gaat de komende tijd verder met het onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen op onderdelen van de zorg. In het kader daarvan maakt Zorgbelang Fryslân zich ook zorgen over de 80-plussers die zelfstandig wonen. Die zijn door de coronamaatregelen vaak hun vaste activiteiten en contacten kwijtgeraakt en dreigen daardoor te vereenzamen.
Zorgbelang wil daarom ook graag weten hoe het met deze groep ouderen gaat en wat zij nodig hebben om door deze lastige tijd heen te komen. Bellen met Zorgbelang kan iedere werkdag, 's ochtends.