Ondanks coronamaatregels doen leerlingen toch examen op school

Hoewel de meeste scholen in Fryslân de leerlingen de laatste schoolexamens thuis laten maken, laat RSG Magister Alvinus in Sneek toch de examenkandidaten naar school komen. Bogen woensdag een 25-tal leerlingen zich over het examen Management en Organisatie, donderdag stortten ongeveer vijftien leerlingen zich op het schoolexamen Griekse taal en letterkunde.
skoaleksamens Magister Alvinus Snits

Protocol

Volgens teamleider Frits Bus had de school er ook liever voor gekozen alle toetsen bij de leerlingen thuis te laten doen, maar dat is in sommige gevallen praktisch bijna onmogelijk. Wel heeft de school wat de hygiëne betreft alle maatregels getroffen die noodzakelijk zijn.
RSG Magister Alvinus yn Snits © Omrop Fryslân, Timo Jepkema
Zo worden de leerlingen over drie lokalen verdeeld, zodat een onderlinge afstand van minimaal anderhalve meter gegarandeerd is. Daarnaast krijgen alle eindexamenkandidaten die naar school moeten komen voor het schoolexamen, een protocol toegestuurd met daarin bindende regels waaraan ze zich absoluut moeten houden.
It skoaleksamen foar 6 VWO © Omrop Fryslân, Timo Jepkema

Deuren open

De deuren van de toetslokalen blijven open. Aan de leerlingen wordt gevraagd de deuren niet aan te raken. In één lokaal mogen maximaal zes leerlingen zitten. Toetspapier en kladpapier moet op tafel blijven liggen. De examenleerlingen moeten alleen naar school komen, niet samen met anderen. En ze mogen niet in groepjes staan in het schoolgebouw of op het plein.
Jonathan Rinia docht in skoaleksamen © Omrop Fryslân, Timo Jepkema

Zomervakantie

Voor sommige leerlingen uit 6 VWO is het schoolexamen Griekse taal en letterkunde, als alles goed is, hun laatste examen. Jonathan Rinia staat er zo goed voor dat hij bijna niet meer kan zakken. "Ik ben nu klaar en heb vakantie. Dat is heel apart. Het dringt nog niet echt door."
Ook andere leerlingen vinden het vreemd dat ze op deze wijze afscheid nemen van de middelbare school. "Het geeft op een bepaalde wijze zelfs een ietwat eng gevoel, zo'n lege en duistere school" zegt Jurre Wolthuis. "Dat we nu straks klaar zijn zonder feestje en diploma-uitreiking vind ik jammer."