Extra steun uit Iepen Mienskipsfûns voor kleine initiatieven

Provincie Fryslân probeert dorpsgemeenschappen te steunen in tijden van corona. Er is besloten dat ook kleine initiatieven een beroep kunnen doen op het geld uit het Iepen Mienskipsfûns, dat meestal voor grotere leefbaarheidsprojecten is bedoeld. De provincie wil ook dorpshuizen en wijkcentra helpen door ervoor te lobbyen dat zij kunnen profiteren van de landelijke tegemoetkoming voor coronaverlies.
Doarpshuis De Bult in Ter Idzard © Omrop Fryslân, René Koster
De voorwaarden voor het Iepen Mienskipsfûns zijn aangepast voor kleine initiatieven voor de leefbaarheid en het tegengaan van eenzaamheid. Voor ieder initiatief is er maximaal 500 euro beschikbaar. Dat kan bijvoorbeeld worden uitgegeven aan het uitdelen van bloemen in een wijk of voor het organiseren van een muziekmiddag in de tuin van een bejaardentehuis.
"We hebben als provincie een brief gestuurd naar minister Wiebes van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ter steun van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Dat doen we in samenwerking met de Vereniging van Friese Gemeenten, om samen een signaal af te geven dat zij ook opgenomen moeten worden in de steunmaatregelen", zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga.

Dorpshuizen in de problemen

Veel dorpshuizen en wijkcentra komen door de coronacrisis in de problemen. De complexen moeten dichtblijven, waardoor er geen inkomsten zijn uit bijvoorbeeld verhuur en horeca. Dorpshuizen kunnen geen gebruik maken van de compensatieregeling 'Tegemoetkoming schade COVID-19'. Die regeling is door de overheid ingesteld om ondernemers tegemoet te komen.
"Dorpshuizen, wijkgebouwen en andere sociale voorzieningen hebben evengoed te maken met de coronacrisis en daarom hebben we gezegd dat we hier gewoon actie op moeten ondernemen", zegt Fokkinga. "De dorpswerken zijn nu aan het inventariseren hoe ze ervoor staan. Dat wordt met ons gecommuniceerd en dan zullen we op termijn kijken wat we samen met de gemeenten kunnen doen om dorpshuizen toch tegemoet te komen."
Gedeputeerde Klaas Fokkinga