Bedrijf uit Franeker bedenkt oplossing voor videobellen met verzorgingstehuizen

Het Franeker ICT-bedrijf Proceed heeft een subsidie van 15.000 euro gekregen voor het doorontwikkelen van een systeem dat videobellen met mensen in een verzorgingstehuis makkelijker maakt. Er is een wereld aan apps die videobellen mogelijk maken, maar ze hebben allemaal nadelen. Het systeem dat Cor Procee heeft bedacht werkt een stuk makkelijker.
Frjentsjerter bedriuw betinkt oplossing foar fideobeljen

Ziek thuis

Procee kwam op het idee toen hij zelf ziek thuis zat. Waarschijnlijk had hij corona, maar Procee is niet getest. "Je ziet dan hoe mensen contact zoeken. Maar voor vooral oudere mensen die nauwelijks idee hebben van dit soort mogelijkheden is dat niet zo makkelijk", zegt Procee. Zo heb je bijvoorbeeld voor het programma Zoom een lange link nodig, voor andere systemen zoals Skype een eigen mailadres of voor Facetime een Apple-systeem.
Procee: "Ik ben begonnen op basis van de systemen die wij al gebruiken voor videoconferenties. We hebben contracten afgesloten met zorgaanbieders. Die krijgen van ons een aantal unieke links met een pincode. Die worden gedeeld met familie. Medewerkers zorgen er dan voor dat de mensen op de goede tijd klaarzitten."

Subsidie van 15.000 euro

Het ministerie van Volksgezondheid was meteen enthousiast. Het bedrijf kreeg een subsidie van 15.000 euro. "Met dat geld kunnen wij de kosten dekken en dit goedkoop aanbieden. Een stuk goedkoper dan andere partijen." Het doel is om honderd zorginstellingen de komende weken van het systeem te voorzien.
© Omrop Fryslân
Procee: "De impact van het afsluiten van verzorgingstehuizen en zorginstellingen is gigantisch. En ook de oudere die alleen thuiszit. Dat levert eenzaamheid op en isolement."
Hij denkt dat het systeem ook in de toekomst als alles weer 'gewoon' is, kan doordraaien. "Voor de crisis was ook vaak de klacht in verzorgingstehuizen dat mensen eenzaam zijn. Dit is een mogelijkheid daar wat aan te doen."