Fryslân fan boppen: hier vliegen de drones woensdag en donderdag langs

Vanaf woensdag vliegen er twee weken lang op werkdagen drones boven de provincie om Friezen een hart onder de riem te steken. Het project Fryslân fan Boppen is bedacht door de Friese burgemeesters en LF2028. Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant zenden de beelden uit. Bekijk hier de vliegroutes van woensdag en donderdag.
© Omrop Fryslân
In deze bijzondere en spannende tijden die veel aanpassingen vraagt van iedereen, willen de burgemeesters van ons provincie de Friezen een hart onder de riem steken. Alle werkdagen zullen de drones een route over ons provincie vliegen, om alle hartverwarmende steunbetuigingen in beeld te brengen die inwoners, bedrijven en andere organisaties uit de eigen tuin kunnen laten zien.

Bevrijdingsroute

De drones zullen woensdag 15 april de bevrijdingsroute vliegen van Appelscha naar Leeuwarden, via Oosterwolde, Donkerbroek, Wijnjewoude, Ureterp, Drachten, Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzel, Noordburgum, Hurdegaryp en dan door naar het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Op de Oldehove zal een vlag worden gehesen.
Een Canadese jeep zal de route van de drones vliegen. Het is de route die de Canadese bevrijders 75 jaar geleden reden. Er wordt gevlogen tussen 9.00 en 11.30 uur. Van 9.00 tot 10.00 uur vliegen de drones van Appelscha naar Drachten en vanaf 10.00 uur van Surhuisterveen naar Leeuwarden.
© Omrop Fryslân

Slachteroute

Op dag twee, donderdag 16 april, zullen de drones de Slachteroute vliegen, die van Oosterbierum naar Raerd gaat. Tussen 9.00 en 10.00 uur vliegt hij van Oosterbierum naar Tszummarum, Sexbierum, Wijnaldum, Herbijum, Hitzum, Achlum, Arum, Lollum en Tzum. Vanaf 10.00 uur zullen de drones boven Kubaard, Wommels, Easterein, Hidaard, Reahûs, Itens, Rien, Lytsewierum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Easterwierum, Reduzum en Raerd vliegen.
De Slachtemarathon zou dit jaar op 13 juni zijn, maar door het coronavirus is deze uitgesteld naar volgend jaar. Om praktische redenen zal de route daarom andersom worden gevlogen. De bewoners worden gevraagd om donderdag witte was buiten te hangen.
© Omrop Fryslân
Iedereen die een actie onderweg opzet, kan het aanmelden via dit formulier. Wij kunnen niet garanderen dat iedereen in beeld komt, de piloten en cameramensen zullen keuzes moeten maken vanwege de beschikbare tijd. Mogelijk onverwachte omstandigheden maken dat mensen (in de dorpen) aan de route rekening moeten houden met een half uur speling, zowel eerder als later.
Fryslân fan Boppen is vanaf donderdag 16 april te zien op televisie tijdens de Middei fan Fryslân tussen 14.00 en 16.00 uur en 's avonds om 21.30 uur een compilatie op televisie en op omropfryslan.nl/fryslanfanboppen.