Bert Wassink: "Coronacrisis is goed moment om na te denken over energietransitie"

Inwoners van Fryslân kunnen de komende drie weken on-line aangeven hoe ze betrokken willen worden bij plannen voor schone energie. De Friese overheden willen de energievoorziening verduurzamen en betrekken de bevolking daar graag bij.
Bert Wassink: "Coronakrisis is goed moment om na te denken over energietransitie"
Op de website www.kiesvoorjelte.nl kunnen belangstellenden een vragenlijst invullen. Dat kan tot en met 3 mei. Jelte staat symbool voor de toekomst. Hij is nu nog te klein om zich met 'grotemensenzaken' bezig te houden. Daarom moeten de volwassenen dat doen. De uitkomsten van de vragenlijst wordt meegenomen in de definitieve Friese Regionale Energie Strategie (RES). Die beschrijft hoeveel elektriciteit de provincie rond het jaar 2030 gaat opwekken met wind- en zonne-energie en op de vastewal. De RES is een uitwerking van het klimaatakkoord.

"Nu is het moment"

Het online raadplegen is in het leven geroepen omdat voorlichtingsbijeenkomsten nu niet mogelijk zijn. Wethouder Bert Wassink van de gemeente Leeuwarden wil het onderwerp duurzame energie onder de aandacht brengen. "Er zijn nu veel mensen thuis. Dan is het juist een goed moment om erover na te denken hoe we verder gaan na de coronacrisis."

Vertraging

Door de coronacrisis loopt de energiestrategie iets vertraging op. De Friese regionale energiestrategie had klaar moeten zijn voor 1 juni. Die termijn is nu door het Rijk verlengd tot 1 oktober. Dat een en ander nu iets langer duurt mag beslist niet leiden tot afstel of tot minder inspanningen voor schone schone energie, vindt Wassink. "We moeten vooral niet terug naar de te vervuilende maatschappij van voor de crisis. We moeten echt nadenken over hoe we onze huizen anders kunnen verwarmen. Daar krijgt iedereen mee te maken."
Wellicht volgt er in de zomer nog een serie informatiebijeenkomsten in dorpshuizen, als dat tegen die tijd weer mogelijk is.

Eigen vragenlijst Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân is afgelopen vrijdag van start gegaan met een eigen vragenlijst over energietransitie. Inwoners uit de gemeente die naar kiesvoorjelte.nl gaan, worden automatisch doorgestuurd naar de eigen vragenlijst.
Nederland is ingedeeld en dertig regio's wat betreft de overgang naar schone energie en minder CO2-uitstoot. Fryslân is een van die regio's. De achttien gemeenten, Wetterskip Fryslân en netbeheerder Leander werken hierin samen onder leiding van gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink. De Friese concept-RES is klaar. Daar staat in welke elektriciteit al opgewekt wordt in Fryslân, hoeveel er nog in de planning zit en welke kansen er zijn om Friese woningen aardgasvrij te verwarmen. Meer informatie is te vinden op www.resfryslan.frl
Wethouder Bert Wassink van Leeuwarden