Verenigingen Joure staan te springen om een bruisplaats

Er is veel vraag naar een sociaal en cultureel 'Brûsplak' in Joure. Dat blijkt uit onderzoek dat gehouden is onder een kleine honderd verenigingen in het dorp. Veel verenigingen zijn druk op zoek naar een onderkomen, zoals de Jouster Fanfare. Nu is in kaart gebracht wat de wensen precies zijn.
Ferienings De Jouwer wolle graach mei elkoar op ien plak sitte
"Waar ik heel blij mee ben is dat een groot deel van de verenigingen mee wil werken aan het idee van een bruisplaats. Dat is een plek waar we met zijn allen bij elkaar komen en elkaar stimuleren om nieuwe zaken te ontwikkelen of te doen aan talentontwikkeling", vertelt Tjitske Stegenga, een van de trekkers.

'Kijken waar het kan'

Het ligt dan het meest voor de hand dat op één plek te doen. "De volgende stap is om te kijken waar dat kan. In het onderzoek hebben verenigingen ook aangegeven waar ze precies vraag naar hebben, zoals het aantal vierkante meters en voor welke functies ze de ruimte willen gebruiken." Met deze informatie wordt op zoek gegaan naar geschikte plekken.
Een van de plekken die veel genoemd wordt is de evenementenhal, een lege sporthal. "Die staat ook op de lijst, maar is wel heel oud, dus er zou dan veel aan moeten gebeuren", aldus Stegenga. Andere opties zijn bij Swimfun, bij sporthal de Stuit op It Haske. "We gaan onderzoeken of we hier aan kunnen haken of bij kunnen bouwen." Als er geen geschikt gebouw bij zit, dan sluit Stegenga de optie voor nieuwbouw ook niet uit.
Verslaggever Wendy Kennedy ging langs in Joure