Educatieve bijenweide in Surhuisterveen

Een van de plekken waar Landschapsbeheer Friesland de kommende tijd een bloemenweide maakt voor behoud van bijen in Fryslân is in Surhuisterveen. Bij een melkveebedrijf aan de Blauhústerwei wordt een stuk weilang ingezaaid met speciaal zaad.
Edukative bijegreide yn Surhústerfean
Landschapsbeheer Fryslân maakte dinsdag bekend dat de komende tijd 4700 vierkante meter land gezaaid wordt. Initiatiefnemer Conny Bloemhof wilde het graag bij het eigen melkveebedrijf houden. "Ik had niets met bijen, maar het is mooi dat wij zo de ecologie kunnen helpen." Vooral met de wilde bijen gaat het niet goed. "Wij willen zo de leefgebieden van die bijen verbeteren."
Dus naast de boerderij van Bloemhof komt een speciale bijenweide. "Wij hebben voor deze locatie juist bij de weg gekozen zodat kinderen en jongeren ook kunnen zien wat zo'n bijenweide doet. Wij willen de kinderen erbij betrekken. Wij hopen dat dat op deze manier lukt", zo zegt Bloemhof.
Ze hebben een stuk gras klaar gemaakt en dat zal de komende tijd worden ingezaaid. Ook zijn er zandheuvels aangelegd. Bijen kunnen zich op deze manier in de grond nesten.
De speciale bijenweide die wordt ingezaaid © Omrop Fryslân, Timo Jepkema
Het zaad dat wordt gebruikt om de bijenweides te realiseren is bloemenzaad van Cruydt-Hoeck van Nijeberkoop. Zo'n tien verschillende instellingen werken mee aan het bloemenweideproject van Landschapsbeheer Friesland. Naast stukken grond worden ook bulten en bijenkasten ingericht, alles om ervoor te zorgen dat het in de toekomst beter gaat met de bij in onze provincie.
Het is natuurlijk niet alleen voor de bijen. "Ook vlinders, insecten en vogels hebben er behoefte aan", zegt Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland. Ze mogen erg graag in het zand hun nest maken. "Het wordt dan een soort bijenhotel."
Meer dan de helft van alle 358 soorten bijen in Nederland wordt volgens Landschapsbeheer Fryslân met uitsterven bedreigd. Te weinig eten is een groot gevaar. Doel van de actie is dan ook om te zorgen voor nieuwe etenslocaties voor de bijen. Die zijn belangrijk voor onze eigen voedselvoorziening en voor de natuur.
De zandbulten met bomen voor de bijen © Omrop Fryslân, Timo Jepkema