Na 20 jaar broeden er straks mogelijk weer tapuiten in de Schaopedobbe

Er is in twee natuurgebieden van It Fryske Gea dit voorjaar hard gewerkt om daar de tapuit weer terug te krijgen als broedvogel; de Dellebuursterheide bij Oldebekoop en de Schaopedobbe bij Elsoo. Daar in de Schaopedobbe is het al weer twintig jaar geleden dat er broedende tapuiten te vinden waren.
Heidehipper komt nei 20 jier mooglik wer werom
Vogelbescherming Nederland heeft eerder met Staatsbosbeheer geprobeerd de tapuiten een handje te helpen in de Kale Duinen bij Appelscha. Dat gebeurde onder meer met kunstnesten die ook nog eens met gaas worden beschermd tegen roofdieren. Dat heeft zo goed gewerkt dat er nu wordt gekeken naar andere heideterreinen in de omgeving waaronder de twee natuurgebieden van It Fryske Gea. Met veel heide in Nederland gaat het niet goed doordat er teveel stikstof neerslaat. Daardoor groeien de terreinen dicht met bosjes, gras en mos.

Konijnen

Bovendien zijn er steeds minder konijnen. En die konijnen zijn weer nodig om de holen te graven waar de tapuit graag in broedt. Om onder meer de Schaopedobbe weer geschikt te maken voor deze soort, is het terrein veel opener gemaakt dan het was door onder andere de bovenlaag met begroeiing deels weg te plaggen en door struikjes en boompjes op te ruimen. Daardoor is stuivende zand nu ook weer zichtbaar.
Een tapuit © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Al die maatregelen zijn ook goed voor andere vogelsoorten die het moeten hebben van een gezond heidegebied. De tapuit kan die hulp goed gebruiken, aldus boswachter Tom Jager van It Fryske Gea: "Zo'n 30 jaar geleden waren er ongeveer drieduizend paartjes tapuiten in Nederland. Daar is nu nog maar zo'n tien procent van over." Vooral op de Waddeneilanden zijn nog wel tapuiten aanwezig, maar op eilanden waar de konijnen het moeilijk hebben, zie je de gevolgen daarvan ook weer terug in een afnemend aantal tapuiten. De soort overwintert in Afrika en komt hier om te broeden.
Een kunstnest voor de tapuiten © Remco de Vries, Omrop Fryslân