Geen steun voor wet verbreden sluis Kornwerderzand

Een speciale wet om een verbreding van de sluit bij Kornwerderzand mogelijk te maken, is van de baan. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zo'n wet er niet komt omdat er te veel juridische bezwaren aan kleven.
De sluis van Kornwerderzand is heden ten dage te smal voor veel schepen © Omrop Fryslân
Het bedrijfsleven had om zo'n speciale wet gevraagd, zodat de provincie de bevoegdheid zou krijgen om een financiële bijdrage te vragen aan Friese bedrijven die baat hebben bij zo'n bredere sluis. Er was hoop dat zo'n wet genoeg geld bijeen kon brengen voor het uitbreiden van het sluizencomplex, maar dat is dus niet mogelijk.
De minister en provincie Fryslân gaan wel kijken naar een andere manier om een verbreding te bekostigen.
Gedeputeerde Avine Fokkens