Corona houdt Garyp in z'n greep: "We proberen zoveel mogelijk steun te geven"

Het coronavirus doet ook een aanslag op de dorpsgemeenschap van Garyp. Meer dan tien mensen hebben zich intussen gemeld met ziekteverschijnselen. Bij twee mensen zou het virus zijn vastgesteld, van wie een 70-jarige inwoner van Garyp onlangs moest worden opgenomen in het ziekenhuis.
© Movere Media
De oorzaak van deze kleine uitbraak zou liggen bij een activiteitengroep van de PKN-kerk, die begin maart een reis naar Israël heeft gemaakt en volgens sommige dorpsbewoners het virus mee naar Fryslân zou hebben genomen.
Douwe Tamminga van de kerkraad in Garyp denkt daar echter anders over. "Wij denken dat die conclusie te snel is. Toen die groep in Israël was, was de eerste coronapatiënt al in Burgum. Het virus was dus al in de Wâlden. Wij zien het dus los van elkaar", zegt Tamminga. "Je ziet dat het zorgen en angst geeft. Mensen gaan dan op zoek naar een verklaring en in Garyp is dat de kerkreis", zegt hij.

Afspiegeling van Fryslân

"Met twee besmettingen zijn we een afspiegeling van de dorpen in Fryslân", zegt hij. Volgens Tamminga hebben de coronamaatregels dan ook grotere gevolgen voor het dorp dan de twee besmettingen. De kerk is dan ook meteen begonnen om op een andere manier contact te zoeken met de mensen. "Vooral mensen in de risicogroep, die thuiszitten uit voorzorg. Daarvoor hebben we onder andere een nieuwsbrief gemaakt."
"We hebben daarnaast ook een meldpunt opgezet voor mensen die hulp nodig hebben bij de boodschappen of medicijnen. En de wijkteams hebben een soort belschema gemaakt voor mensen die niet meer uit huis komen om contact te onderhouden. We proberen zoveel als mogelijk steun te geven aan mensen", aldus Tamminga.
Douwe Tamminga