Fries Museum wil nieuw fotomysterie ontrafelen met hulp van publiek

Het Fries Museum mag dan tot en met 1 juni gesloten zijn, het werk gaat ondertussen door. Zo roept het museum de hulp in van het publiek bij het ontrafelen van een nieuw fotomysterie. Mensen kunnen online meehelpen.
In februari van dit jaar startte het Fries Museum online en via Historisch Tijdschrift Fryslân een onderzoek naar een verzameling van 74 glasnegatieven. Het museum kreeg die in 2001. Het gaat daarbij om foto's van nog voor de Eerste Wereldoorlog. Er staan mannen, vrouwen en kinderen op; allen in de buitenlucht. Wie waren het? Wat is het verhaal achter de foto?
Voor de antwoorden op dergelijke vragen schakelde het museum de hulp in van het publiek. Dat wierp zijn vruchten af. Al snel was van de helft van de negatieven duidelijk wat erop te zien was en wie.
Zo werd bijvoorbeeld een boerderij geïdentificeerd als eentje in Ypecolsga. Ook werd duidelijk dat de foto's gemaakt zijn door boerenzoon Sjerp Tromp, ergens in de eerste decennia van de 20e eeuw.
Met nieuwe informatie kan een verloren verleden tot leven gebracht worden en wordt het belangrijk cultureel en maatschappelijk erfgoed
Marlies Stoter
Marlies Stoter, al;s conservator verantwoordelijk voor de fotoverzameling van het Fries Museum, is blij met de nieuwe informatie. "Begin 20e eeuw konden steeds meer particulieren de wereld vastleggen. Maar zonder context zijn de foto's eigenlijk waardeloos. Met nieuwe informatie kan een verloren verleden tot leven gebracht worden en wordt het belangrijk cultureel en maatschappelijk erfgoed."
Nog niet alle mysteries zijn echter ontrafeld en daarom kunnen mensen via een speciale website opnieuw meehelpen. Het nieuwe mysterie draait om foto's van de familie van Daniël Draaisma (1867-1931). Hij was in een ver verleden een 'amanuensis', oftewel assistent fan it Fries Museum.