Provincie steekt miljoenen in vissen en vogels in Waddengebied

De Gedeputeerde Staten van Fryslân trekken 1,3 miljoen euro uit voor het initiatief Wij & Wadvogels van de Nederlandse vogelbescherming. Bovendien gaat er 75.000 euro naar een project om de visstand in de Waddenzee te verbeteren.
In sendere mients © Foto Benjamin Gnep
Wij & Wadvogels is een project van Vogelbescherming Nederland en heeft als doel het Waddengebied leefbaarder te maken voor vogels. Daarbij is er ook ook voor de mensen die in het gebied wonen, werken en recreëren. Met het geld dat Gedeputeerde Staten beschikbaar stellen, kan nieuwe ruimte worden gemaakt voor de vogels die afhankelijk zijn van het Waddengebied. Denk daarbij aan stukken land die geschikt worden gemaakt als broed- of foerageergebied.

UNESCO

Het Waddengebied is het belangrijkste getijdengebied in Noordwest-Europa en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. In het gebied is veel recreatie en dat gaat niet goed samen met de inzet om de natuur te beschermen. Bovendien gaat de zeespiegel omhoog door klimaatverandering en daarnaast wordt er ook gevist en geleefd
In het project Wij & Wadvogels is er ook ruimte voor voorlichtingscampagnes. Bewoners en toeristen moeten zich ervan bewust worden hoe zij van het gebied kunnen genieten zonder dat de vogels daar veel last van hebben.

Effectieve maatregelen

Bovendien zet het project in op het opdoen van meer kennis. Zo wordt onderzocht hoe effectief de maatregelen zijn die het gebied beïnvloeden en de gegevens van beschermingsmaatregelen worden geanalyseerd.

'Swimway'

De Gedeputeerde Staten maken ook nog maximaal 75.000 euro vrij voor de Waddenvereniging. Dat geld gaat naar het project Swimway, een meerjarig onderzoeksproject dat meer inzicht moet geven in welke maatregelen de visstand in de Waddenzee kunnen herstellen.