MBO en HBO maken medewerkers vrij om te helpen in de zorg

Het Friesland College, ROC Friese Poort en NHL Stenden maken medewerkers vrij om bij te springen in de zorg. De scholen hebben al collega's vrij gemaakt die een dubbele aanstelling hebben - in het onderwijs en in de zorg - om helemaal in de zorg te helpen. Ook medewerkers die op andere terreinen inzetbaar zijn, krijgen daar nu de ruimte voor.
WMO-soarch © Shutterstock.com (Lighthunter)
De drie scholen werken met elkaar samen om gemakkelijker te kunnen inspelen op de vraag van de zorg. Docenten van het Friesland College beginnen deze week bij zorginstelling Meriant in Heerenveen en een docent van het ROC Friese poort gaat deze week aan de slag bij Meckamastate in Kollum. NHL Stenden zet derde- en vierderjaarsstudenten in bij partners waarmee de hogeschool contact heeft.