Verdubbeling aantal crisismeldingen van huiselijk geweld

Bij Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum in Leeuwarden, is het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling de afgelopen twee weken verdubbeld. Door de maatregelen van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te zijn en te werken kunnen de spanningen in huis erg oplopen.
Ferdûbeling tal krisismeldingen fan húslik geweld
"Wij schrikken natuurlijk ook van deze cijfers, maar wij hadden het wel een beetje zien aankomen", vertelt teamleider Grytsje van der Meer van de crisis- en spoedafdeling van Fier. "Nu iedereen thuis zit, dicht op elkaar, dan gaan er ook veel dingen mis. Wij hebben het echt wel over huiselijk geweld, blauwe plekken bij kinderen, maar ook geweld onder volwassenen."
Grytsje van der Meer van Fier

Samenwerking met politie

Op die vormen van huiselijk geweld gaat het crisisteam ook gelijk op af. "Die hulp moet wel doorgaan ook in de coronacrisis", zegt Van der Meer. "De politie gaat ook wel mee om te kijken of er een huisverbod moet komen. Dan doen wij een screening om te kijken of de pleger van het geweld tien dagen niet thuis mag komen. Dan grijpen wij dus direct in, zodat het geweld gelijk ophoudt." Voor die drukte heeft Fier extra mensen ingezet.
School is voor sommige kinderen ontspanning, maar die structuur is er nu ook niet
Grytsje van der Meer, Fier

Melding huiselijk geweld

De meldingen van huiselijk geweld worden gedaan door kinderen of volwassenen zelf, maar soms ook door de buren of familieleden die vermoedens hebben. "Er zijn, nu mensen thuis zitten, veel zorgen. Geldzorgen omdat het werk misschien wegvalt, maar ook de structuur die nu wegvalt is lastig voor mensen met psychiatrische problematiek. Voor kinderen geldt dat nu ze thuis zitten, terwijl school voor hen soms een stukje ontspanning is van de situatie thuis." Fier zet nu veel meer in op langdurige zorg. "En daar hebben wij alle gezinsleden voor nodig."

Huiselijk geweld melden

"Wij hebben liever dat mensen te vaak bellen dan dat ze niet bellen", zegt Van der Meer. Zit jij of zit u in een situatie met huiselijk geweld? OF heeft u een vermoeden van huiselijk geweld bij familie of buren? Neem dan contact op met Fier of de politie. Fier heeft een anonieme chat: www.chatmetfier.nl
© Omrop Fryslân