Jongerenwerkers Amaryllis de straat weer op

Amaryllis, de organisatie voor maatschappelijk werk in Leeuwarden, stuurt deze week haar jongerenwerkers de straat weer op. Op verzoek van de gemeente moeten deze hulpverleners de overlast van groepen jongeren aanpakken. De jongerenwerkers en andere medewerkers van Amaryllis werkten vanwege de coronacrisis thuis. Maar door het mooie weer en de gesloten scholen is er meer jeugd op straat en in sommige woonwijken zorgt dat voor overlast.
© ANP Foto
Bestuurder Sjoerd Tolsma van Amaryllis: "We hebben ook het besluit genomen om weer afspraken in te plannen met statushouders. Door hun taalachterstand en zorgen over de situatie in het thuisland, hebben deze mensen extra begeleiding nodig. In dit soort gevallen is persoonlijk contact heel belangrijk."
De afspraken zijn op locaties van Amaryllis en alle regels, zoals de afstand van 1,5 meter worden in acht genomen. "Ook met kwetsbare Leeuwarders die extra aandacht nodig hebben, worden afspraken gemaakt", zegt Tolsma. "Het gaat alleen om afspraken, de vestigingen van Amaryllis blijven dicht."
Sjoerd Tolsma van Amaryllis