Waddenfonds investeert 18 miljoen in vier grote projecten

Het Waddenfonds stelt 18 miljoen euro beschikbaar voor vier projecten rondom de Waddenzee. Ruim 16 miljoen hiervan is bedoeld voor de Friese projecten Holwerd aan Zee, Vitale Kustzone Lauwersmeergebied en AHPD Ameland. De rest fan het geld gaat naar een project in Noord-Holland.
Lauwersmar © Shutterstock.com
Voor de ontwikkeling van de projecten Holwerd aan Zee en Vitale Kustzone Lauwersmeer worden beide keren 8,3 miljoen toegekend. Voor een pilot van een vergistingsinstallatie op Ameland wordt 270.000 euro beschikbaar gesteld. Eerder steunde Waddenfonds die pilot al met 2 miljoen euro.
De Donkerte van het Waddengebied
Een vierde project dat geld krijgt van het Waddenfonds is het project 'De Donkerte van het Waddengebied'. Dat is een project van de Natuur- en milieufederatie Noord-Holland. Dit project krijgt 1,5 miljoen euro.