Buma: ook in Fryslân kan er gehandhaafd worden op coronaregels

De regels die het kabinet al bekendmaakte om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen vanaf nu beter gehandhaafd worden. De voorzitter van alle veiligheidsregio's in het land hebben dat afgesproken. Dan gaat het om het met drie of meer mensen bijeenkomen en het niet houden aan de 1,5 meter afstand tussen personen. Men kan een boete krijgen van 400 euro.
Buma voor een gesprek met minister Grapperhaus over het coronavirus © ANP
De regels gelden voor iedereen, behalve voor gezinnen en kinderen onder de twaalf jaar met een begeleider. Als er een melding binnenkomt van bijvoorbeeld een feest met veel mensen in één huis, kan daar op worden gehandhaafd.
Sybrand Buma is naast burgemeester van Leeuwarden ook voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân. Hij heeft donderdag diverse overleggen gepleegd. "'s Ochtends eentje met alle landelijke voorzitters van de Veiligheidsregio's om de afspraken van het kabinet over het handhaven in noodverordeningen vast te leggen. Daarna was er overleg met de burgemeesters in de regio en provincie. En als laatste overleg tussen de voorzitters van de Veiligheidsregio's in Groningen en Drenthe, zodat we in het noorden zoveel mogelijk hetzelfde doen," zegt Buma.

Handhaven

Het gaat dan met name over het handhaven van de regels, benadrukt Buma. "Het is niet zozeer een aanscherping van de regels, maar meer het kunnen handhaven van wat er al is afgesproken. De afspraak is dat je niet in groepen bijeenkomt en dat je de 1,5 meter afstand houdt. De Veiligheidsregio kan nu ook handhaven als mensen die regels niet nakomen."
"Het gaat in de eerste plaats om mensen zelf. Ik merk dat velen zich aan de regels houden. Als het bij een controle wel verkeerd gaat, kan er nu eerst gezegd worden: ga uit elkaar. Doet men dat niet, dan kan er een boete worden opgelegd. Voor personen is dat een paar honderd euro, voor bedrijven en instellingen hoger. Maar daar gaat het niet om, de bedoeling is dat wij de afspraak nakomen die we hebben gemaakt."

Niet veel incidenten in Fryslân

Buma geeft wel aan dat het in onze provincie meevalt. "Mijn ervaring is dat men in Fryslân wel weet hoe belangrijk het is. Van wat ik heb gehoord, zijn er niet veel incidenten geweest. En waar het wel mis ging, zijn mensen aangesproken die zich daarna wel weer keurig aan de regels hebben gehouden. Dus dat is wel goed gedaan."

Meldpunt samenscholing

In Leeuwarden is echter wel een speciale klachtenlijn geopend. "Als mensen zien dat anderen zich niet aan de regels houden, kunnen ze dat daar melden. Bijvoorbeeld als ze een feest of bijeenkomst tegenkomen die niet kan. Wij kunnen daarna kijken of wij het kunnen tegenhouden. We kunnen handhaven, daar hoort bij dat mensen datgene wat ze zien makkelijk bij ons neer kunnen leggen. Dat zou ook op het nummer 112 kunnen, maar bij deze melding gaat het minder om een noodmelding. Meer om een waarschuwing. Dus er was behoefte aan een apart meldpunt voor het overtreden van de coronaregels," geeft Buma aan.
Sybrand Buma, voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân