Geen bezoekers meer in woonzorgcentra: "Grote verandering voor onze bewoners"

De corona-maatregelen van het kabinet vallen zwaar bij sommige mensen die in woonzorgcentra wonen. Hun familie mag al een tijdje niet meer op bezoek komen, en dat is moeilijk voor bewoners die daarop rekenen. Ook in de Herbergier Bartlehiem in de voormalig zuivelfabriek in Wyns is familie niet meer welkom, net als de vrijwilligers. "Dat is een grote verandering voor onze bewoners", zegt Oeds Visser, eigenaar van Herbergier Bartlehiem.
© Omrop Fryslân
"Voor een groot deel van de bewoners gaat het leven door, die missen het niet zo. Dat komt door de dementie, die zijn al snel kwijt dat er maatregelen zijn. Maar er zijn ook wel bewoners die het bewuster meemaken en daar is het wel heel lastig voor", zegt Visser.

Contact met de buitenwereld

Normaal gesproken zijn bezoekers de hele dag welkom in de Herbergier. "Het maakt een belangrijk onderdeel uit van het leven van de mensen hier, dat hun contacten met de buitenwereld gewoon door kunnen gaan. Dat kan nu niet meer, tenminste niet op deze manier."
Gelukkig heeft de digitale wereld voor sommige bewoners een oplossing. "We hebben manieren van beeldbellen. Dan kunnen de mensen contact met elkaar hebben via een iPad. Er zijn al een aantal familieleden die dat gebruiken, dat is een mooie methode", zegt Visser. "Helemaal voor de familie is het mooi, want voor hun is het misschien wel meer ingrijpend dat ze hun vader of moeder niet meer kunnen bezoeken."

Genoeg personeel

De Herbergier Bartlehiem hat noch net te krijen mei sykte ûnder it personiel. "Eins is der mar ien thús en dy hat net wat mei corona. Dus it sjocht der goed út. Yn april krije we der sels in nije meiwurkster by. We sitte rom yn it personiel, dus dêr bin ik hiel bliid mei", sa seit Visser. "En ek mei alle bewenners giet it noch goed."
De Herbergier Bartlehiem heeft nog niet te maken met ziekte onder het personeel. "Eigenlijk is er maar één iemand thuis en die heeft niet iets met corona. Dus het ziet er goed uit. In april krijgen we er zelfs een nieuwe medewerkster bij. We zitten ruim in het personeel, dus daar ben ik heel blij mee", zegt Visser. "En ook met alle bewoners gaat het nog goed."
Eigenaar Oeds Visser van Herbergier Bartlehiem