Tien miljoen uit Waddenfonds voor opkoop vergunningen garnalenvissers

Het Waddenfonds reserveert tien miljoen euro voor het vrijwillig uit de markt nemen van vergunningen van garnalenvissers. Hierover hebben visserij-, natuurorganisaties en overheden in het Convenant Viswad afspraken gemaakt.
Garnalekotter © Waddenfonds
Onderdeel van het convenant is dat delen van de Waddenzee vrijwillig afgesloten worden van de garnalenvisserij. Het doel van de regeling is niet alleen om de druk van de garnalenvisserij in de Waddenzee te verminderen, maar ook om de resterende vissers meer perspectief te bieden in de niet gesloten gebieden.

GK-vergunning

Om op garnalen te kunnen vissen in de Waddenzee heeft een visser een zogenaamde GK-vergunning nodig. Aan deze vergunning is ook een motorvermogen gekoppeld. In totaal zijn er 89 van deze vergunningen in omloop.
De nieuwe regeling kan alleen doorgaan als er minstens tien vergunningen uit de markt worden genomen. Er worden maximaal 30 GK-vergunningen opgekocht en per vergunning wordt maximaal 400.000 euro subsidie toegekend.

Rangschikking

De subsidie wordt uiteindelijk toegekend op basis van rangschikking van de aanvragen. De visser met het laagste subsidiebedrag per kilowatt komt het eerste in aanmerking.