Proef om water te verhogen kan niet doorgaan door te hoog water

De rietproef in het Lauwersmeergebied wordt een jaar verschoven. Bij de proef wordt het waterpeil verhoogd om het riet beter te laten groeien. Het riet wordt nog naar de achtergrond verdrongen door andere planten. Vanwege het regenwater van de laatste tijd en de hoge waterstand kan de proef nu niet doorgaan.
Lauwersmeer © Shutterstock.com
De proef werd al eerder uitgesteld, maar de waterstand is nog altijd te hoog. De termijn voor de proef liep dit jaar tot 31 maart. Om de proef uit te voeren is nu bijna geen tijd meer en daarom kiest provincie Groningen ervoor om het een jaar uit te stellen.

Bijna verdwenen

Het riet is belangrijk voor het hele Lauwersmeergebied, maar doordat het waterpeil lange tijd laag stond was is de plant bijna verdwenen. Het riet is een belangrijke broedplek voor vissen, amfibieën en beschermde vogels en het is ook goed voor de kwaliteit van het water.
Boeren, omwonenden en ondernemers hebben geprobeerd de rietproef tegen te houden omdat de grond er zouter van zou worden. Maar de rechter heeft besloten dat het waterschap het wel mag verhogen.