Coronavirus "van veel grotere orde" dan Q-koorts en MKZ

De crisis met het coronavirus is veel groter dan bij vorige grote ziekten. Dat zegt Piet Vellema. Hij was betrokken bij het crisisteam tegen de Q-koorts en MKZ. "Toen was er net als nu veel niet bekend. We moesten nog vaak informatie ophalen en onderzoek doen. Maar dit is van veel veel grotere orde."
© Shutterstock
Vellema is deskundige op het gebied van zoönosen. Dat zijn infectieziekten die van dieren op mensen over kunnen gaan, zoals de ziekte die veroorzaakt wordt door het coronavirus. Maakt hij zich zorgen over het virus. "Inhoudelijk wil ik over deze uitbraak niks zeggen. Er wordt al zoveel van gedachten gewisseld."

Toevallige omstandigheden

Over dit virus is nog niet veel informatie beschikbaar. Wel is bekend dat het uit de dierenwereld komt. "We gaan ervan uit dat het via-via bij vleermuizen wegkomt en op één of andere manier op mensen overgegaan is. Dan blijft het bij zulke nieuwe ziektes heel lastig te voorspellen wat er gaat gebeuren", zegt Vellema. Het zou vaker voor kunnen komen dat zo'n virus op mensen overgaat. "In de dierenwereld zitten virussen die nu niet bekend zijn maar door toevallige omstandigheden weleens bij mensen terecht kunnen komen."
Heel veel dingen zijn wel bekend, maar nog veel meer dingen niet.
Piet Vellema
Volgens hem is er nog veel onduidelijk over het coronavirus. "Ik denk dat er de komende tijd heel veel kennis over dit soort infecties komt. We zitten nu in een fase dal veel dingen wel bekend zijn, maar nog veel meer dingen niet."

Makkelijk om kritiek te geven

Vellema gaat ervan uit dat het crisisteam de goede beslissingen neemt over hoe om te gaan met het coronavirus. "Het is bij dit soort dingen zo dat het verschrikkelijk makkelijk is om kritiek te hebben", zegt Vellema. "Maar ik ga ervan uit dat de mensen hierover beslissen hun uiterste best doen, en ze zijn ook heel eerlijk door te zeggen: 'door de informatie die komt kan het morgen weleens heel anders liggen dat als we gisteren dachten', dat is onderdeel van zo'n proces.
Piet Vellema over het coronavirus
Alle artikelen over het coronavirus zijn te lezen op onze dossierpagina.