Gedeputeerde Staten zetten nieuwe stap voor grenscorrectie Schiermonnikoog

De Gedeputeerde Staten hebben dinsdag een nieuwe stap gezet in de procedure om heel Schiermonnikoog weer bij Fryslân te trekken. Het herindelingsontwerp van de gemeentegrenzen is officieel vastgesteld.
De gemeentegrenscorrectie zoals de provincie die graag wil hebben © eigen foto
Door de dynamiek van het waddengebied, verandert de vorm van de eilanden. Daardoor groeide Schiermonnikoog aan de oostkant over de gemeente- en provinciegrens heen. Het voorstel van de provincie is nu om de nieuwe grens in het midden van de geul van de Eilanderbalg te leggen. Datzelfde is gedaan bij de vorige correctie van 2006.
De gemeenteraden van Schiermonnikoog, Het Hogeland (Groningen) en de provincie Groningen kunnen nu reageren op het voorstel. Het doel is om de correctie op 1 januari 2021 in te laten gaan.