Dorpen bieden gedeputeerde petitie aan voor behoud buslijn 71

De Plaatselijke Belangen van Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Berltsum en Wier hebben dinsdagochtend een petitie voor het behoud van buslijn 71 aangeboden aan gedeputeerde Fokkens. De petitie is 3.249 keer ondertekend. Na de eerste dag waren er al 2.220 ondertekenaars.
Fertsjintwurdigers fan de doarpsbelangen by busline 71 yn Marsum © Hieke Joostema-Greidanus
De buslijn dreigt opgeheven te worden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de periode 2022-2032. De dorpen hebben dan geen eigen bushalte meer en moeten dan gebruik maken van de (nieuwe) haltes op de Westergowei.

Essentieel voor leefbaarheid

Een goede bereikbaarheid is volgens de dorpsbelangen essentieel voor de leefbaarheid in de dorpen en belangrijk om de krimp tegen te gaan. De dorpen willen daarom graag met de nieuwe concessiehouder in gesprek om mee te praten over bezuinigingen die mee kunnen helpen om de buslijn te behouden.
De petitie zou in eerste instantie door een grote groep bewoners worden aangeboden, maar vanwege het coronavirus is daar van afgezien.