HEA! De helpers van de padden

Padden gaan in deze tijd aan de wandel, op weg naar de plek waar ze willen paren. In Beetsterzwaag moeten ze dan de drukke Poostweg oversteken. Er is hier een scherm geplaatst om de padden tegen te houden. De padden die willen oversteken, vallen in emmers. Klaas Dijksma is een van de vrijwilligers die de padden dan verder helpen. Maar, waar zijn ze?
HEA! Poddetrek