FNP stemt voor Fryslân als regenboogprovincie

De FNP zal in de Statenvergadering van april voor Fryslân als regenboogprovincie stemmen. De Statenfractie baseert zich op de kernwaarde 'solidariteit' in het partijprogramma. Daar staat dat er voor iedereen in de provincie ruimte moet zijn om zichzelf te kunnen zijn.
Fryslan as reinbogeprovinsje
De FNP gaat uit van respect voor iedereen die hier woont, zodat niemand aan de kant komt te staan. Een 'regenboogprovincie' is een provincie die zich inzet voor alle mensen met een andere seksuele oriëntatie, onder andere door voorlichting en onderwijsprojecten. Fryslân is de enige provincie van Nederland die nog geen regenboogprovincie is.
In het Bestuursakkoord geeft de provincie 800.000 euro uit aan projecten voor het tegengaan van discriminatie. De FNP vindt het goed dat de provincie met organisaties uit het werkveld overleg heeft over hoe ze dat het beste kunnen doen.
Los van het Bestuursakkoord is dit voor de fractieleden een vrije kwestie waar ze naar eer en geweten over mogen stemmen. De fractie heeft nu echter unaniem besloten om voor Fryslân als regenboogprovincie te stemmen.
© Shutterstock

Eerder nog verdeeld

In 2017 was de FNP nog verdeeld over het voorstel om van Fryslân een regenboogprovincie te maken. Een tal leden van de Friese nationalisten was toen nog solidair met het CDA dat deel uitmaakte van het college. De christendemocraten hebben zich altijd verzet tegen Fryslân als regenboogprovincie.
Ook de VVD steunt het CDA. Eerder zei Avine Fokkens, toen nog Statenlid voor de VVD, maar intussen gedeputeerde, dat Fryslân geen regenboogprovincie hoeft te worden. Niet omdat ze tegen het accepteren van homo's is, maar vooral omdat ze vindt dat Fryslân open moet staan voor alle mensen.

Vragen aan minister

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) heeft minister Van Engelshoven vragen gesteld over de regenboogprovinciestatus van Fryslân. Ze stelde de vragen naar aanleiding van uitspraken van presentator Sipke Jan Bousema over het feit dat Fryslân die status niet heeft.
Naar aanleiding van deze vragen en de commotie die ontstond, kwam gedeputeerd Douwe Hoogland met een persverklaring, waar hij in aangaf dat Fryslân openstaat voor iedereen. "Dat Fryslân geen regenboogprovincie is, betekent niet dat Fryslân tegen is", zo zegt Hoogland. "Fryslân staat open voor iedereen, niemand uitgezonderd. Dat wil ik heel duidelijk zeggen."

Eerder geen meerderheid

Tot nu toe was er in de Staten geen meerderheid voor de regenboogvlag. Die zou overbodig zijn, omdat gelijke behandeling, bijvoorbeeld op basis van seksuele geaardheid, al geregeld is in de grondwet. Opvallend is dat Hoogland zelf van de PvdA is. Voor de verkiezingen van afgelopen jaar zat die partij nog in de oppositie. Toen waren ze nog wel voor de regenboogvlag.
Ook 50Plus heeft aangegeven dat ze voor zijn.