Leeuwarder nieuwbouwwijk De Zuidlanden krijgt tweede ontsluitingsweg

Het buurtschap Unia in de nieuwbouwwijk De Zuidlanden in Leeuwarden krijgt toch een tweede ontsluitingsweg voor auto's. Daarmee is het aanleggen van een aparte calamiteitenroute niet langer nodig. Het aanleggen van de nieuwe ontsluitingsweg is mogelijk omdat de gemeente Leeuwarden zo'n 19 hectare grond kan kopen van de failliete projectontwikkelaar Megahome. Door die aankoop kan ook het buurtschap De Hem uitgebreid worden.
Stukken grond naast de Wergeasterdyk © Google Street View
Verder wordt het makkelijker om fiets- en wandelpaden aan te leggen. De gemeente heeft in 2008 en 2018 ook al geprobeerd om de grond van Megahome in handen te krijgen, maar dat is toen niet gelukt. Het gaat totaal om 19 hectare. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het aankopen van de grond door de gemeente Leeuwarden.
Het gaat om 19 hectare aan de oostkant van de Wurdumervaart (bij Unia) en oostelijk van de Wergeasterdyk (bij De Hem).