Minister Schouten nodigt organisaties voor kringlooplandbouw uit voor gesprek

Minister Carola Schouten reageert positief op het initiatief van zo'n zestig organisaties die een 10-stappenplan over natuurinclusieve kringlooplandbouw ingediend hebben. Ook wil de minister van Landbouw, Natuur en Etenskwaliteit in gesprek met een delegatie van de organisaties.
Minister Carola Schouten sprekt dielnimmers kringloopkuier ta © Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
De organisaties dringen er bij het kabinet op aan om grote stappen te zetten op het gebied van natuurinclusieve kringlooplandbouw. In januari liepen ze de Kringloopwandeltocht om hun plannen te overhandigen. Volgens onder ander natuurorganisaties ie de beste kortetermijnoplossing een langetermijnbeleid.
Volgens Schouten biedt het ontwikkelen van een lange termijnvisie aan agrarische ondernemers houvast voor de toekomst. Daarnaast vindt de minister dat er twee noodzakelijke voorwaarden zijn om de omslag naar kringlooplandbouw te kunnen maken. Beide stappen staan ook in het 10-stappenplan. Er moet in de eerste plaats een duidelijke stip op de horizon staan en als tweede moet er een economisch perspectief geboden wordt aan alle belanghebbenden.

Concreet maken

Schouten geeft aan dat het door haar opgestelde realisatieplan voor de visie invulling geeft aan een groot deel van het 10-stappenplan. Zij zal daar ook verder aan werken, om bijvoorbeeld de klimaat- en stikstofdoelen concreet te maken. Ze wil boeren die op de goede weg zijn, steunen en gaat daarom ook met een delegatie van deze groep maatschappelijke organisaties om de tafel. De afspraak staat intussen gepland.