Een samenwerkingsverband van Denemarken tot Senegal moet grutto beschermen

Een nieuw samenwerkingsproject van alle landen aan de kust van Denemarken tot Senegal moet zorgen voor een betere bescherming van de grutte. Het project heet LIFE IP. In Fryslân zijn de Bond van Friese Vogelwachten en diens stichting Agrarisch Natuurfonds de partijen in het samenwerkingsverband.
Grutto op een paaltje in de Blokhússleatpolder © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Het idee is om stukken land op te kopen zodat de grutto's ruimte hebben om bij te komen van de reis, of in het Friese geval rustig te kunnen broeden.
In Fryslân heeft de skries volgens de BFVW nog veel extra ruimte nodig, maar vooral in de landen aan de Atlantische Oceaan moet er nog iets gebeuren. Zo is er in Senegal nog geen enkele partij die zich inzet voor vogels. Met dit project moet dat worden opgestart en moet dat door de samenwerking met andere landen worden versterkt.
De conceptversie van het plan is al goedgekeurd door de EU, maar in november stemt de EU over de definitieve versie van LIFE IP.
Inge van der Zee van de BFVW
skries beskerme LIFE IP