KwadrantGroep over Wmo-plan Leeuwarden: "Dit zorgt voor onzekerheid"

Er zijn grote veranderingen wat de dagbesteding en ambulante zorg betreft in de gemeente Leeuwarden. De gemeente heeft die zorg neergelegd bij het nieuwe samenwerkingsverband WINDKRACHT058. De zorgaanbieders werden vrijdagochtend ingelicht door de drie organisaties die WINDKRACHT058 vormen.
Reacties op het nieuwe zorgsysteem:
WMO reaksjes
De gemeente maakt voortaan niet meer zelf afspraken met de verschillende zorgverleners, dat gaat vanaf volgend jaar via het samenwerkingsverband. WINDKRACHT058 krijgt van de gemeente een bedrag waarmee ze alle zorg moeten leveren. Daarbij zullen ze eerst uit de eigen organisaties en de 16 zorgaanbieders waar ze mee samenwerking de zorg geven.
Maar Leeuwarders die nu nog van aanbieders zorg krijgen die niet een contract hebben met het samenwerkingsverband, krijgen dus mogelijk te maken met een andere werkwijzen en een andere zorgverlener.
Dit zijn hele grote ingrijpende veranderingen voor mensen en daarom dring ik aan op snel overleg.
Maarten Nuijens, KwadrantGroep
Maarten Nuijens, voorzitter van de raad van bestuur van KwadrantGroep, is erg teleurgesteld over de nieuwe Wmo-constructie van de gemeente Leeuwarden: "Over het algemeen hebben we te maken met kwetsbare mensen. Dit zijn hele grote ingrijpende veranderingen voor mensen en daarom dring ik aan op snel overleg."

'Veel te veel risico's'

De zorgaanbieder wil de onzekerheid bij haar 1.600 cliënten en 400 medewerkers wegnemen en wil snel om tafel met WINDKRACHT058. KwadrantGroep had zich niet ingeschreven om een van de partijen te worden om de nieuwe Wmo-constructie uit te voeren. "We vonden het niet verantwoord om dat te doen, omdat we menen dat wij de zorg voor de cliënten niet goed konden garanderen. We vinden dat de gemeente veel te veel risico's neemt", zegt Nuijens.
Hij vindt ook dat de gemeente Leeuwarden een rol moet hebben om toe te zien op een goed verloop van de verdere invulling van de nieuwe plannen. De KwadrantGroep had zich wel ingeschreven om de huishoudelijke hulp te verlenen in Leeuwarden, maar dat heeft de gemeente aan andere partijen gegeven. Dat betekent ook dat de cliënten van de gemeente Leeuwarden vanaf komend jaar de huishoudelijke hulp niet meer krijgen van KwadrantGroep, maar van andere organisaties.
De zorg is een hoofdpijndossier voor de gemeente Leeuwarden:
WMO oersjoch

Kleinere zorgaanbieders zijn bang

Dianne Kalsbeek en Dieuwke de Jong werken bij MeiDy in Damwoude, een ambulante zorginstelling. MeiDy zit niet bij WINDKRACHT058 in, omdat zij niet gecontracteerd zijn bij de aanbesteding. "Wij hadden te weinig Wmo-cliënten in de omgeving Leeuwarden. Daarom wilden ze niet met ons verder."
De vrouwen waren vrijdag bij de bijeenkomst in Leeuwarden, maar het heeft er niet voor gezorgd dat ze meer duidelijkheid gekregen hebben over de nieuwe situatie: "Wij begrijpen dat er grote tekorten zijn en dat er wat veranderen moet. Waar wij niet achter staan, is de manier waarop dit gevormd wordt. Het voelt nu alsof de verantwoordelijkheid van de gemeente naar de zorgaanbieders toeschuift."

Brief naar de cliënten

Kalsbeek en De Jong denken dat kleinere zorgaanbieders minder kans krijgen in het nieuwe samenwerkingsverband. De partijen in het verband willen, zoals Kalsbeek en de Jong denken, liever samenwerken met grotere zorgaanbieders omdat die meer personeel en ruimte hebben. Maar waar ze zich het meest druk om maken, is het belang van de cliënten. De Jong: "Ik denk dat het veel onrust teweegbrengt, want zij raken hun vaste zorgaanbieder kwijt. De gemeente stuurt een brief naar alle cliënten. Ik denk dat ze dat ook doen om ervoor te zorgen dat zij niet in paniek raken."
In de brief van de gemeente aan de zorgaanbieders staat dat zij de cliënten niet zelf mochten informeren over de nieuwe gang van zaken.

Verandering is moeilijk

Ook Karin Wagteveld maakt zich zorgen. Ze werkt ambulant en met mensen met autisme. Ze is niet afhankelijk van een contract met de gemeente Leeuwarden en werkt ook in andere gemeentes. Maar ze is wel bang voor de nieuwe situatie in Leeuwarden: "Dit wordt een groot probleem voor de mensen waar ik mee werk. Ze hebben moeite met verandering." Wagteveld denkt dan ook dat de nieuwe situatie niet goed is voor hun cliënten, maar is er bang voor dat zij volgend jaar wel een andere zorgaanbieder krijgen.
© Shutterstock.com (Lighthunter)
Het samenwerkingsverband WINDKRACHT058 gaat de komende tijd met de andere zorgaanbieders in gesprek om te kijken of en hoe er mogelijk samengewerkt kan worden.
Dianne Kalsbeek en Dieuwke de Jong van MeiDy