Haalbaarheidsonderzoek naar één bestuur OSG Sevenwolden en Bornego College

OSG Sevenwolden en het Bornego College zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar de vorming van een samenwerkingsbestuur. De beide scholen uit Heerenveen verwachten voor de zomer duidelijkheid over wat een bestuurlijke fuzie zou zijn per 1 januari 2021.
Beide scholen werken al langer samen. Zo verzorgen ze gezamenlijk het beroepsgerichte vmbo-onderwijs in Heerenveen onder de naam Kei College. Sinds dit schooljaar trekken ze ook gezamenlijk op in Joure onder de naam Plein Joure.
Aanleiding voor de verdergaande samenwerking is het teruglopend aantal leerlingen waarmee het voortgezet onderwijs in de provincie Friesland wordt geconfronteerd. Door deze ontwikkelingen komt ook in Midden-Friesland druk te staan als het gaat om de levensvatbaarheid, continuïteit, spreiding en diversiteit van de onderwijsvoorzieningen.