Onderzoek naar restanten van medicijnen in de Waddenzee

Er zou eigenlijk meer gekeken moeten worden naar wat restanten van medicijnen met het leven in de Waddenzee doen. Dat is een van de adviezen die netwerkorganisatie Programma Naar een Rijke Waddenzee aan Rijkswaterstaat zal geven.
Waddenzee © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Ze doen dat na een tweetal verkennende onderzoeken naar deze problematiek. De stoffen komen door het zoete binnenwater in het zoute zeewater. Als je dus uitrekent op welke plekken het Waddenwater het zoetst is, dan kan je daar de meeste restanten van medicijnen verwachten. Dat zijn het Eems-Dollard gebied en het Wad bij de Afsluitdijk, waar veel IJselmeerwater gespuid wordt. Naar de invloed van medicijnen op het leven in zee is nog maar een klein beetje onderzoek gedaan.

Ontstekingsremmers en epilepsie-medicijnen

Als voorbeeld van het soort medicijnen waar het hier om gaat zijn twee stoffen gevolgd: één stof die veel in ontstekingsremmers zit en een ander die in het medicijn tegen epileptische aanvallen wordt gebruikt te vinden is. Van één van de stoffen is er ook een onderzoek bekend waarbij het slecht uitpakt voor mossels. En dat is ook een van de aanbevelingen: onderzoek mossels op medicijnresten. Wat verder onderzoek wel minder makkelijk maakt, is dat Rijkswaterstaat weleens op meer plekken het water bemonsterd heeft dan nu het geval is.