Moeten er richtlijnen van de politiek over dierenwelzijn komen?

Boeren hebben steeds meer aandacht voor dierenwelzijn. Maar de kloof tussen boeren en burgers zorg ervoor dat er niet genoeg over bekend is, zegt landbouwvoorlichter Michel Meindertsma van het bedrijf Landbouw Voorlichtings Dienst. Meindertsma reageerde daarmee op een discussie over dierenwelzijn die woensdag door Partij voor de Dieren werd begonnen in de Friese Provinciale Staten.
© Shutterstock.com (Miriam Doerr Martin Frommherz)
De Partij voor de Dieren komt met een voorstel om het dierenwelzijn te verbeteren. Het voorstel maakt geen kans in de Staten maar zet het vraagstuk van dierenwelzijn wel weer op de politieke agenda.

Richtlijn

Ook Meindertsma is geen voorstander van het voorstel van de Partij voor de Dieren. Maar hij begrijpt wel waar het weg komt en wat er moet gebeuren. "Een richtlijn is altijd goed, maar ik weet niet op die uit de politiek moet komen. Uit de wetgeving is er geen richtlijn, maar die komt er vanzelf. Bijvoorbeeld uit de zuivel, daar zijn veel systemen voor toezicht bij bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica."

Regelgeving

Meindertsma: "Er zijn strenge eisen voor de zuivel. Willen we een goed inkomen houden en zuivel van hoge kwaliteit blijven leveren, dan moeten we daarin meegaan. Boeren willen dat ook wel, al is het tot een bepaald punt. Maar de agrarische wereld wordt overspoeld met regelgeving. Al jaren. Hoe kan men daar snel op inspelen? Je kan niet ineens het stalsysteem veranderen."
Volgens hem zouden mensen beter moeten weten wat er speelt in de agrarische wereld. "De band boer-burger is in de loop van de jaren minder geworden. Dat moet weer anders. De burger heeft een heel ander beeld van de werkelijkheid dan dat het is."
Michiel Meindertsma van de Landbouw Voorlichtings Dienst