WMO-zorg Leeuwarden naar nieuwe samenwerking: wat betekent het voor u?

De verlening van dagbesteding en ambulante zorg in Leeuwarden binnen de WMO gaat in 2021 naar WINDKRACHT058. Dat is een nieuw samenwerkingsverband van Aardema Zorg Groep, Innzorg en JijCentraal, plus 16 andere bedrijven die ingehuurd worden. Dit houdt in dat de gemeente niet meer aparte afspraken maakt met allerlei zorgverleners, maar één contract sluit met het verband. Voor Leeuwarders die zorg krijgen kan het andere zorgverleners en werkwijzen betekenen.
WMO-soarch yn Ljouwert
De komende tien maanden is er voor cliënten een overgangsfase, zodat mensen die gebruik maken van de zorg niet per direct te maken hebben met grote veranderingen. De nieuwe werkwijze kan ook betekenen dat personeel van werkgever moet veranderen. Daar maken de zorgaanbieders de komende tijd afspraken over.

Buiten de boot vallen

Het betekent ook dat veel zorgverleners die nu voor de gemeente werken, niet meer een vast contract hebben. De gemeente geeft aan dat dit niet per se betekent dat de zorgaanbieders die niet onder het contract vallen, hun werkzaamheden voortaan niet meer kunnen doen. De zorgverleners zouden een samenwerking aan kunnen gaan met een van de drie hoofdaanbieders. Dat is echter niet aan de gemeente, maar aan de zorgverleners onderling. Het is nog niet bekend welke bedrijven buiten de boot vallen.

Financieringstekort

Thuiszorg Het Friese Land en M.i.e.p. Huishoudservice verlenen vanaf 2021 de ondersteuning voor hulp bij huishoudens. De combinatie Amaryllis-Incluzio kreeg eerder de basisondersteuning gegund. De nieuwe organisatie van de WMO-taken vanaf 2021 heeft te maken met het terugdringen van het financieringstekort op de WMO.
Dit zijn de zestien onderaannemers die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband: Werkpro, Zorgsloperij De Kans, Pluskwadraat, Dagbesteding Grou, Scooter Werk, Stay Focused, Zorg van Aafke, NAHzorg, Magis begeleiding, Stichting Odensehuis, De Noorderbrug, Netwerkpsychologen, Naima Coaching, De Buromaat, Praktijk Ulco begeleiding, Rondom Zorg.