Statenfracties FNP, Grienlinks en PvdD houden expertmeeting over 5G

Op aandragen van de Statenfracties van de FNP, Grienlinks en de Partij voor de Dieren wordt er volgende week in het Provinciehuis een openbaar toegankelijke expertmeeting georganiseerd over de risico's van 5G. Volgens de drie partijen zijn er in de Friese gemeenschap zorgen over de effecten op de gezondheid door het toenemen van elektromagnetische straling.
© Radio Spannenburg
5G is de nieuwe generatie van mobiele netwerken. Het is de bedoeling dat het netwerk in de komende jaren over heel Nederland wordt uitgerold.
Op dit moment is er geen wetenschappelijke consensus dat blootstelling aan straling onder de bestaande normen schadelijk is. De verwachting is wel dat er door de invoering van 5G meer antennes zullen komen en ook dat het toenemende gebruik van telecommunicatie tot meer straling zal leiden. Experts zullen op 11 maart verschillende aspecten van 5G en elektromagnetische straling toelichten.

Drie experts

Op de expertmeeting komt onder meer Lisette Kruit van het Nationaal Antennebureau, zij zal ingaan op de regelgeving en het meten van elektromagnetische velden. Dr. ir. Jan-Rutger Schrader zal ingaan op de techniek van 5G en op studies naar de gezondheidsrisico's van elektromagnetische netwerken. Ten slotte zal prof.dr.ir. C.J.N. Buisman, directeur van Wetsus, kritisch ingaan op aanvullende hindernissen bij het gebruik van 5G, zoals het hoge energieverbruik.
De bijeenkomst is openbaar en kan ook gevolgd worden via een livestream van de provincie.