BFVW wil eierzoeken terug: "We vinden de dode kuikentjes bij bosjes op het land."

De Bond Friese Vogelwachten wil het eierzoeken zo snel mogelijk herinvoeren. "We maken ons veel zorgen", zegt Jan Kroeze. Ze vernemen nu steeds vaker dat het aantal kieviten afneemt. Volgens de BFVE komt dat door het verbod op het ljipaaisykjen: het zoeken naar kievitseieren. Ze merken dat de kievit nu te vroeg begint met het leggen van de eieren. Hierdoor is er geen voedsel meer voor de jonge kuikentjes wanneer ze rond april ter wereld komen. "We vinden nu de dode kuikentjes met bosjes op het land. Dat is enorm schande."
© Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort

Dode kuikentjes

"Het afgelopen jaar zagen we de eerste kuikentjes al aan het einde van maart", begint Jan Kroeze zijn verhaal, terwijl hij met zijn collega Wiebe Palstra de Workumerwaard bij Workum afloopt. Ze zijn op zoek naar het eerste kievitsei van 2020. Het is een zoektocht die vooralsnog niet gelukt is. "Nee maar als we de eerste vinden, gaat de hele gemeente weer op slot. Dus misschien ook maar beter zo," lacht Wiebe Palstra.
Wiebe bedoelt daar het verbod mee op het zoeken, dat sinds 2015 van kracht is. De BFVW vindt dat het verbod een groot probleem is. "Het zoeken van eieren zorgde ervoor dat het leggen van eieren vertraagde. Wij zorgen voor uitstel van het broeden", vertelt Kroeze terwijl hij bij een leeg nest komt. "Nu worden de eieren te vroeg gelegd. De jonge kuikentjes komen ter wereld en hebben geen eten."

Afgelopen jaar kwam Kroeze de eerste eind maart al tegen. "Dan is het veel te koud voor die jonge beestjes. Dan sterven ze uit. We vonden de dode kuikentjes met bosjes op het land. Dat was zo'n schande."
© Omrop Fryslân, Willem Vermeltfoort
Wiebe Palstra en Jan Kroeze leggen uit waarom eierzoeken beter is
De BFVW-medewerkers zien de de Kievit steeds minder. "In 2015 kregen we dat verbod en toen hadden we nog 23000 broedparen," zegt Palstra terwijl de zon over het grasland schijnt. "Nu zitten we op 11000. De kievit heeft echt een duikvlucht genomen."

Ook voor 2020 laat het eerste kievitsei van Fryslân nog even op zich wachten. De storm van de afgelopen tijd heeft sporen nagelaten. "Ja, dan vliegen ze eerst weg", zegt Kroeze. "Maar de kievit komt met deze zon en het mooie weer wel snel terug, dus ik verwacht het eerste ei al wel snel."
Verslaggever Willem Vermeltfoort met Jan Kroeze en Wiebe Palstra op zoek naar eieren