Partij voor de Dieren: Dierenwelzijn op boerderijen moet verbeteren

Het gaat lang niet snel genoeg met de verbetering van het dierenwelzijn op de boerderij. Dat vindt de Partij voor de Dieren (PvdD) in Provinciale Staten. Om daar verandering in te brengen komt de partij met een initiatiefvoorstel onder de titel: Dierenwelzijn als verdienmodel.
© Omrop Fryslân, Aise van Beets
Kern daarvan is dat de provincie door aanpassing van het ruimtelijk beleid meer invloed moet uitoefenen op de bouw van stallen in Fryslân en meer aandacht moet geven aan de ruimte die dieren hier krijgen. Op het provinciehuis in Leeuwarden was woensdagmiddag een presentatie van deskundigen over het onderwerp.
Statenlid Rinie van der Zanden van de PvdD zegt dat het voorstel nodig is. "Als wij de statistieken zien over de levensduur van koeien, dan is die nog steeds hetzelfde als in 2006. Terwijl de LTO zelf stelde dat die minstens verdubbeld zou moeten worden. Dat is gewoon niet gebeurd."

Beesten als uitgangspunt

De PvdD vindt dat de provincie er bij de landelijke overheid op moet aandringen dat de kwestie van het dierenwelzijn wordt opgepakt. Ook wil de partij maatregelen van de provincie zelf. Volgens de partij moeten de beesten het uitgangspunt worden bij bijvoorbeeld uitbreiding van de stallen. Van der Zanden: "Nu moeten we maar eens een punt zetten achter dat de dieren altijd maar aangepast moeten worden aan de stalsystemen."

Kritiek andere partijen

In de commissiebijeenkomst kreeg het voorstel bijna geen steun. Volgens Statenlid Wopke Veenstra maakt de FNP zich zorgen over dierenwelzijn. Maar boeren doen er al van alles aan en er is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt op dat gebied. Bovendien hebben de boeren het moeilijk genoeg met de stikstof- en fosfaatproblematiek. Nog meer verordeningen erbij ziet de FNP nu niet zitten. "Ik kan mij voorstellen dat ze er een beetje flauw van worden", zegt Veenstra.
Marten Dijkstra van de VVD vindt het een non-discussie. Dierenwelzijn is landelijk beleid, en de meeste koeien staan tegenwoordig in paleizen van stallen, zo zegt Dijkstra.
Hetty Janssen van de Partij van de Arbeid vindt dat de manier waarop de Partij voor de Dieren het dierenwelzijn provinciaal wil aanpakken, niet haalbaar is. Maar ze wil wel meedenken over een manier waarop de provincie meer kan doen op dat gebied.

In maart op agenda

Het voorstel komt in maart op de agenda van de Staten als bespreekpunt. Het voorstel om het als hamerstuk af te doen haalde het woensdagavond niet omdat D66 daar een stokje voor stak.
Statenlid Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren