Provincie presenteert plan van aanpak over stikstofproblemen in Fryslân

De provincie heeft een plan van aanpak gepresenteerd over de aanpak van de stikstofproblemen in Fryslân. Verantwoordelijk gedeputeerde Klaas Fokkinga wil met vertegenwoordigers van de landbouw, verkeer en scheepvaart, bouw en industrie om tafel voor een zo effectief mogelijke aanpak.
It Provinsjehûs yn Ljouwert © Omrop Fryslân, Joris Kalma
De stikstofproblematiek is urgent in Fryslân. De problematiek heeft zijn weerspiegeling op elf van de twintig Friese Natura 2000-gebieden. Het verlagen van de maximale snelheid op provinciale wegen en het opkopen van boerenbedrijven zijn maatregelen die onderzocht worden om de stikstofuitstoot te verlagen. "Het is een integrale aanpak", aldus Fokkinga. "Met het landbouwverhaal, met de veenweides, met het klimaat." De bedoeling is ook om ideeën van burgers erin mee te nemen.
Fokkinga verwacht dat er wel 250 miljoen euro nodig is voor de aanpak van stikstofreductie in Fryslân. Er zal in ieder geval geld van het Rijk bij moeten. Minister Schouten van Landbouw heeft 7 februari in een brief aangegeven dat er voor heel Nederland 350 miljoen euro beschikbaar is voor het opkopen van boerderijen. Voor een innovatiestimuleringsfonds is er 172 miljoen euro beschikbaar en voor natuurherstelmaatregelen 250 miljoen euro.
Verslaggever Andries Bakker praten met gedeputeerde Fokkinga over het stikstofplan